-

Tech lead - kluczowa rola w każdym projekcie IT. Na czym polega jego misja?

Aby projekt IT działał jak najefektywniej, zespół programistów potrzebuje swego rodzaju superbohatera, który pojawia się znikąd, aby rozwiązać zagadkę techniczną, wyznaczyć kierunek działań, nadzorować architekturę i służyć radą. Mowa o tech leadzie, który odgrywa istotną rolę w projekcie, wyróżniając się wiedzą techniczną i umiejętnością zarządzania. Przyjrzyjmy się, kim jest ten specjalista, jakie kompetencje powinien posiadać i czym zajmuje się w Droptica. 

Kto to jest tech lead?

Lider techniczny, potocznie nazywany tech leadem, łączy wiedzę techniczną z dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi i zarządczymi. Jest to istotna mieszanka, biorąc pod uwagę fakt, że osoba ta - jak sama nazwa wskazuje - jest odpowiedzialna za kierowanie pracami nad projektami IT i za mentoring zespołu.  

Jak mówią tech leaderzy z Droptica, taka osoba powinna mieć przede wszystkim największą wiedzę spośród wszystkich członków zespołu. Od specjalisty z wieloletnim doświadczeniem oczekuje się, że będzie wspierał innych i wykonywał szereg czynności - np. wyznaczał kierunek projektu, wizualizował całą architekturę, pilnował jakości kodu, dbał o bezpieczeństwo web developmentu, a także pomagał programistom znajdować błędy techniczne i rozwiązania problemów. 

Tech lead to osoba w zespole projektowym, łącząca wiedzę techniczną z kompetencjami zarządczymi.

Źródło: geeksforgeeks.org

Wbrew pozorom nie oznacza to jednak, że tech lead jest wszechwiedzący. Nie ma prawa znać odpowiedzi na każde pytanie dotyczące projektu, ponieważ nie zawsze jest zaangażowany w najdrobniejsze szczegóły. Ma natomiast wgląd w ogólny przebieg prac i zapewnia technologiczne know-how. 

Liderzy techniczni zwykle przechodzą przez kolejne szczeble kariery, zaczynając jako programiści lub stażyści. Jest to o tyle cenne, że dzielą losy swoich kolegów z zespołu, znają standardy i procedury z własnego doświadczenia, a także potrafią spojrzeć na zadania z różnych perspektyw.

Jaka jest rola tech leada w projektach IT?

Tech lead jest niezbędnym ogniwem w zespole programistów. Wraz z dobrym project managerem organizuje pracę w dziale oprogramowania, ale skupia się bardziej na aspektach technicznych. W zależności od projektu współpracuje z deweloperami, QA testerami i product designerami. Przyjrzyjmy się bliżej roli i obowiązkom tech leada. 

Wyznaczanie kierunku technicznego dla projektu 

Lider techniczny jest obecny od samego początku projektu tuż obok project managera. PM jest “twarzą” podczas spotkań z klientem, planuje ogólną pracę i monitoruje jej ogólny postęp. Tech lead z kolei przygotowuje zespół pod względem technicznym, przeprowadza estymacje i odpowiada na specjalistyczne pytania (np. Jak możemy rozwiązać problem X? lub Jak długo może potrwać praca nad zadaniem Y?).  

Tech lead jest świadomy kluczowych funkcjonalności projektu, wymagań i używanych technologii. Na wczesnym etapie pracy z klientem dokonuje przeglądu kodu, analizuje potencjalne zagrożenia, opracowuje listę rekomendacji dotyczących tego, czym należy się zająć i tworzy dokumentację techniczną projektu, która będzie służyła zespołowi przez cały proces. 

TL sprawdza również zakres wymaganych godzin dla projektu i upewnia się, że wszystkie niezbędne zadania rozwojowe zostały uwzględnione. W Droptica używamy Jira do zarządzania projektami IT. System ten umożliwia nam i naszym klientom nadzorowanie tego, co dzieje się w ramach projektu podzielonego na konkretne zadania i wykonywanego w określonych okresach (sprintach). To lider techniczny uczestniczy w planowaniu sprintów wraz z project managerem.

Tech lead wraz z PM-em uczestniczy w organizacji i planowaniu zadań w Jira dla zespołu technicznego.

Źródło: Jira.com 

Organizacja zadań dla specjalistów 

Jako osoba zorientowana technicznie, tech lead jest odpowiedzialny za organizację zadań zespołu. Aby odpowiednio je zaplanować, najpierw przeprowadza analizę projektu, określa, jakie działania należy wykonać i wybiera technologie, języki i frameworki do użycia.

W oparciu o tę wiedzę, lider techniczny ocenia, kto powinien być zaangażowany w projekt i w jakim stopniu. Rozdziela zadania dla zespołu i dodaje wskazówki, jak podejść do problemu. W naszej firmie często zdarza się jednak, że tech lead pozwala samym programistom planować swoją pracę. Lider tylko przygotowuje zarys zadań, aby podpowiedzieć rozwiązanie problemu i dostosować działania do ogólnej architektury produktu, a deweloper tworzy swój własny plan działania.

To samo dotyczy realizacji zadań. Aby specjaliści mogli się rozwijać, muszą wykonywać różne czynności, więc dobry lider techniczny oddelegowuje niezbędne działania - np. wdrażanie i przegląd kodu. W Droptica staramy się, aby każdy realizował taski od początku do końca. Jeśli zaczyna pisać kod dla konkretnej funkcjonalności, wdraża również te zmiany na stronie internetowej klienta. 

TL może weryfikować proces i udzielać porad w dowolnym momencie. Koordynuje również realizację zadań w Jira i regularnie zmienia ich statusy. Wspólnie z innymi technicznymi członkami zespołu projektowego ustalają czas pracy potrzebny na realizację danych działań oraz weryfikują moce przerobowe poszczególnych specjalistów. 

Wsparcie techniczne zespołu

Tech lead przewodzi swoim mniej doświadczonym kolegom, pomagając im radzić sobie z wyzwaniami technicznymi i znajdować innowacyjne rozwiązania.

Lider techniczny upewnia się, że zespół przestrzega dobrych standardów kodowania. Jego dogłębne zrozumienie najlepszych praktyk programistycznych pozwala szybko odesłać kolegów z zespołu do odpowiedniej dokumentacji i materiałów. W ten sposób umożliwia programistom pisanie czystego i łatwego w utrzymaniu kodu, zmniejszając dług technologiczny i zwiększając wydajność procesu rozwoju.

Tech lead dba również o zachowanie integralności projektu technicznego. Upewnia się, że zespół przestrzega ustalonych procedur i podąża w wyznaczonym kierunku. Monitorując aspekty techniczne projektu, upewnia się, że wszystkie modyfikacje są zgodne z ogólną architekturą.

Zapewnienie jakości oprogramowania i bezpieczeństwa systemu jest kolejnym obowiązkiem lidera technicznego. Przeprowadza on dokładny przegląd kodu, badając jego bazę pod kątem luk w zabezpieczeniach lub potencjalnych problemów. Ten dokładny proces przeglądu pomaga zidentyfikować obszary wymagające poprawy, dzięki czemu zwiększa ogólną stabilność aplikacji. Dostarczając konstruktywnych informacji zwrotnych i wskazówek, lider techniczny wspiera proces ciągłego uczenia się i podnoszenia kompetencji w zespole. 

Warto również zauważyć, że lider techniczny jest aktywnie programującym deweloperem. Dzięki temu nie wypada z obiegu i zawsze ma aktualną wiedzę na temat zmieniających się technologii. Na przykład TL pracujący z modułami Drupala w naszej agencji może szybko ocenić, czy żądana funkcjonalność znajduje się w gotowych modułach, czy też wymaga zastosowania niestandardowego kodu. 

Konsultacje i komunikacja z klientem

Przez cały czas trwania projektu tech lead pozostaje w kontakcie z klientem, aby konsultować kwestie techniczne pojawiające się w trakcie pracy lub omawiać krytyczne zmiany, które należy wdrożyć. Bardzo często lider techniczny wkracza również do akcji, gdy pojawiają się problemy lub kiedy zespół odkrywa błędy w aplikacji. 

Jako doświadczony deweloper, lider techniczny jednak nie tylko świetnie radzi sobie z problemami lub tematami ad hoc. Wypełnia lukę komunikacyjną z osobami nietechnicznymi i znajduje najlepszy sposób na wyjaśnienie im niektórych zagmatwanych kwestii. Ten profesjonalista dzieli się wiedzą techniczną z partnerami biznesowymi, udziela porad podczas tworzenia lub rozwijania strony internetowej oraz edukuje i sugeruje optymalne rozwiązania. W ten sposób uczestniczy w budowaniu długoterminowych relacji z klientami. 

Liderzy techniczni w naszej firmie szczególnie cenią ducha pracy zespołowej, dlatego często zachęcają innych członków zespołu do samodzielnego podejmowania niezbędnych działań. Tak właśnie dzieje się w przypadku współpracy z klientami. Programiści sami konsultują się z nimi w kwestiach, nad którymi pracują, ale oczywiście tech lead czuwa zawsze w pobliżu.

Dbanie o pracę zespołową

Skuteczna komunikacja jest równie kluczowa w zespole. Ponieważ lider techniczny to pierwsza osoba, do której zwracają się współpracownicy, musi dbać o dobry przepływ informacji. W Droptica nasi specjaliści zdefiniowali specjalne zasady dla zespołu programistycznego, aby wszystkim pracowało się lepiej i wydajniej. 

Liderzy techniczni upewniają się, że wszyscy członkowie zespołu:

  • formułują pytania z dbałością o każdy szczegół, aby łatwiej było przekazać wszystkie możliwe informacje, 
  • poruszają wątki na współdzielonym kanale na Slacku, a nie w prywatnych wiadomościach, dzięki czemu każda osoba zaangażowana w projekt widzi pytanie i odpowiedź, i może poszerzyć swoją wiedzę,
  • omawiają tematy w określonych przedziałach czasowych, aby nie przeszkadzać innym w skupieniu na zadaniach. 

Takie podejście sprawia, że wszyscy specjaliści pracujący nad projektem czują, że dążą do tego samego celu i są równymi partnerami w rozmowie.

Kim jest tech lead - podsumowanie

Doświadczenie i wskazówki tech leada znacząco przyczyniają się do sukcesów w dziale IT. Wsparcie techniczne tego specjalisty zapewnia płynne działanie zespołu, umożliwiając każdemu członkowi wykorzystanie pełnego potencjału i dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań programistycznych. 

Łącząc swoje know-how z umiejętnościami przywódczymi, lider techniczny staje się nieocenionym atutem, napędzającym innowacje w zespole. Jeśli potrzebujesz takiej osoby i innych doświadczonych profesjonalistów w swoim projekcie, nasz zespół programistów Drupala pomoże Ci osiągnąć Twoje cele biznesowe. 

2. SEO dla strony internetowej na Drupalu