Droopler - informacje dla programistów

GitHub logo

Repozytorium droopler na GitHub

To jest nasze główne repozytorium. Cały rozwój odbywa się tutaj.

Composer logo

Composer - pakiet startowy Drooplera

Jeśli chcesz użyć composera, skorzystaj z tego repozytorium jako zestawu startowego.

Drupal logo

Droopler na drupal.org

Droopler jest również dostępny na oficjalnej stronie internetowej Drupal.

Dekoracyjne zdjęcie w tle

Znalazłeś błąd?

Jeśli masz jakieś problemy lub pytania, opublikuj je na Drupal.org.

Instalacja

Composer (rekomendowane)

Instalacja poprzez Composer to najwygodniejszy sposób. Uruchom poniższe polecenia, aby pobrać szkielet Drooplera i jego zależności.

$ composer create-project droptica/droopler-project droopler
$ cd droopler
$ composer drupal-scaffold
$ composer install

W celu przyśpieszenia procesu tworzenia nowych stron Droopler używa Gulpa. Aby skompilować pliki JS i SCSS, zainstaluj najnowszy node.js i npm na swoim komputerze, a następnie w katalogu głównym projektu uruchom następujące polecenia:

$ cd web/themes/custom/droopler_subtheme
$ npm install
$ npm install --global gulp-cli
$ gulp compile

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://github.com/droptica/droopler_project

Pobierz gotowy pakiet

Drooplera możesz pobrać z oficjalnej strony drupal.org.