cyberfolks

Jak zainstalować Droopler na Cyber Folks (Linuxpl.com)

cyber_Folks (stara nazwa: Linuxpl.com) jest jednym z najpopularniejszych dostawców usług hostingowych w Polsce. Przygotowaliśmy dla Ciebie instrukcję dotyczącą instalacji dystrybucji Drupala Droopler dla tego hostingu.

Krok 1. Przygotowanie serwera

Najpierw konfigurujemy bazę danych i PHP. Ten etap jest bardzo ważny, ponieważ bez niego instalacja Drooplera nie będzie możliwa.

Wymagania jakie musi spełniać system, na którym chcemy uruchomić Droopler, można znaleźć na stronie Drupal.org

1. Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego musimy stworzyć bazę danych. W tym celu wybieramy opcję Utwórz nową bazę danych MySQL.

create database

2. Podajemy dane niezbędne do utworzenia bazy danych i klikamy przycisk utwórz.

create mysql

3. Następnie zmieniamy ustawienia PHP. Musimy zwiększyć ilość przydzielonej pamięci dla wykonywanych skryptów. Znajdziemy to w dziale PHP - ustawienia globalne.

php settings

4. Teraz przechodzimy do PHP Opcje.

php options

 

5. Zmieniamy wartość opcji memory_limit na 512M.

 

php memory limit

 

Krok 2. Zmiana przypisania katalogu do domeny

Drooplera 3 zainstalujemy z użyciem Composera, więc musimy umieścić katalog publiczny web obok folderu vendor. Na potrzeby tego przykładu dodamy subdomenę droopler3 do domeny droopler.com. Aby to zrobić, musimy zmienić przypisanie katalogu do domeny/subdomeny.

 

Przypisanie katalogu do domeny podczas instalacji Drooplera na cyber_Folks

 

Po przejściu do podstrony edycji przypisywania katalogów do domen, należy zmienić ścieżkę dla interesującej nas domeny/subdomeny, aby wskazywała na folder web.

 

Przedstawienie kroków do dokonania zmiany katalogu domeny na cyber_Folks

 

Krok 3. Włączenie SSH

Pamiętaj, że minimalna wersja PHP wymagana przez Drooplera 3 to 7.2, więc jeżeli po stronie CLI używasz niższej wersji, należy ją zmienić zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie cyber_Folks.

Aby zainstalować Drooplera za pomocą Composera, musimy zalogować się przez SSH do naszego serwera. W pierwszej kolejności musimy upewnić się, że mamy włączone SSH.

Widok pozostałych ustawień w cyber_Folks ze wskazaniem miejsca do włączania SSH

 

Po przejściu do podstrony edycji naciśnij przycisk Włącz SSH i poczekaj kilka minut.

 

Włączanie SSH na podstronie edycji w cyber_Folks

 

Więcej informacji o tym, jak się zalogować z użyciem SSH, można przeczytać na stronie pomocy cyber_Folks.

Krok 4. Instalacja Composera

W tym kroku musimy zainstalować Composera, zgodnie z instrukcją od cyber_Folks.

Krok 5. Instalacja Drooplera za pomocą Composera

Logujemy się za pomocą SSH do naszego serwera cyberfolks.pl i przechodzimy do katalogu, w którym utworzymy i zainstalujemy nową instancję Drooplera.


composer create-project droptica/droopler-project droopler3
$ cd droopler3
$ composer drupal:scaffold
$ composer install

 

Krok 6. Kompilacja plików SCSS do CSS dla droopler_theme

Ostatnim krokiem, który musimy zrobić przed samą instalacją Drooplera jest kompliacja plików SCSS do plików CSS. Aby to osiągnąć, potrzebujemy dodać w panelu dwie aplikacje Node.js:

Wracamy więc do naszego panelu administracyjnego w cyberfolks.pl i przechodzimy do sekcji Pozostałe ustawienia i wybieramy tam Aplikacje node.js.

Widok sekcji Pozostałe Ustawienia na cyberfolks.pl ze wskazaniem miejsca Aplikacje Node.js

 

Przycisk dodawania aplikacji do listy aplikacji Node.js

 

Po przejściu do podstrony z listą aplikacji Node.js dodajemy pierwszą z aplikacji. W tym celu:

  1. Wybieramy node.js w wersji 14.*.
  2. Application mode ustawiamy jako development.
  3. Do pola application root wklejamy absolutną ścieżkę do skórki droopler_theme. W naszym przypadku będzie to: /home/droopler/domains/droopler.com/public_html/droopler3/web/profiles/contrib/droopler/themes/custom/droopler_theme
  4. W Application URL wybieramy interesującą nas domenę/subdomenę. To pole nie ma żadnego wpływu na działanie danej domeny/subdomeny, gdyż nie wystawiamy żadnej aplikacji Node.js pod tym adresem, a używamy aplikacji Node.js do skomplikowania plików SCSS.
  5. W polu Application startup file wpisujemy app.js
  6. Wciskamy przycisk Create w górnej części ekranu.
Dokładna instrukcja dodawania aplikacji do listy aplikacji Node.js na cyberfolks.pl

 

Po utworzeniu aplikacji Node.js, w panelu administracyjnym powinien zostać wykryty automatycznie plik package.json. Kolejnym krokiem jest właśnie instalacja zależności potrzebnych do kompilacji plików SCSS:

Instalacja zależności potrzebnych do kompilacji plików SCSS

 

Po zainstalowaniu zależności jesteśmy gotowi na to, aby skompliować pliki SCSS. Potrzebujemy do tego ponownie wiersza poleceń i zalogowania się do serwera po SSH. Po zalogowaniu się do serwera SSH, należy wkleić do wiersza poleceń to polecenie, które pokazała nam aplikacja Node.js, zaraz pod nazwą aplikacji:

Wklejanie polecenia, które wyświetliła aplikacja Node.js do wiersza poleceń

Po wejściu do wirtualnej maszyny aplikacji Node.js, musimy zainstalować gulpa poleceniem:

npm install --global gulp-cli

Teraz możemy przystąpić do komplikacji plików SCS za pomocą polecenia:

gulp compile

Efektem kompilacji powinno być utworzenie się folderu css oraz plików CSS wewnątrz tego folderu:

 

Wnętrze folderu css, który jest efektem kompilacji plików SCS

 

Krok 7. Kompilacja plików SCSS do CSS dla droopler_subtheme

Krok 7 wygląda dokładnie tak samo jak krok 6, musimy tylko zmienić ścieżkę w polu Application root tak, aby odnosiła się ona do skórki droopler_subtheme. W naszym przypadku ta ścieżka to:

/home/droopler/domains/droopler.com/public_html/droopler3/web/themes/custom/droopler_subtheme

Pozostałe kroki oraz ustawienia należy wykonać dokładnie tak, jak wytłumaczyliśmy to w kroku 6.

Krok 8. Instalacja Droopler 3

Ostatni krok, jaki nam pozostał to zainstalowanie Drooplera z interesującymi nas opcjami lub konfiguracjami i cieszenie się jego funkcjonalnością. Miłego użytkowania!