How to install Droopler

Jak zainstalować Droopler na serwerze wirtualnym. Przykład: serwer Linode

Linode to dostawca usług hostingowych w chmurze, dzięki któremu możesz stworzyć dedykowany serwer z pełnym dostępem do roota. Poniżej znajdziesz instrukcję, jak zainstalować Droopler na Ubuntu Server 18.04.

Krok 1. Przygotowanie serwera

Najpierw musisz przygotować środowisko niezbędne do uruchomienia Drooplera

https://www.linode.com/docs/getting-started/

Następnie musimy zainstalować serwer internetowy ze skonfigurowaną bazą danych, PHP i wirtualny host. Ten krok jest bardzo ważny. Bez niego instalacja Droopler nie będzie możliwa! Obecnie obsługiwana wersja PHP to 7.2.

Wszystkie wymagania dotyczące instalacji Droopler (i Drupal) można znaleźć na stronie

https://www.drupal.org/docs/8/system-requirements

Krok 2. Pobierz Droopler

Pakiet Droopler można znaleźć pod adresem:

https://www.drupal.org/project/droopler

1. Po zalogowaniu się do konsoli poprzez ssh i pobraniu najnowszej wersji wykonaj to polecenie:

wget https://ftp.drupal.org/files/projects/droopler-8.x-2.0-core.tar.gz

2. Rozpakuj pobrany pakiet i przenieś pliki do katalogu głównego swojego hosta wirtualnego:

tar -xzvf droopler-8.x-2.0-core.tar.gz cd droopler-8.x-2.0 && mv * .* /target_directory_path 

Więcej informacji i opis konfiguracji hosta wirtualnego można znaleźć pod adresem

https://www.linode.com/docs/web-servers/lamp/how-to-install-a-lamp-stack-on-ubuntu-18-04/

Krok 3. Zainstaluj Droopler

Po pobraniu i rozpakowaniu pakietu Droopler należy ustawić domenę lub adres IP dla wcześniej skonfigurowanego hosta wirtualnego. Dzięki temu będziesz mógł uruchomić instalację Droopler z przeglądarki.