Digital Agencies

Współpracujemy z agencjami interaktywnymi

Jeśli prowadzisz agencję interaktywną, a nie posiadasz przy tym dobrej znajomości Drupala, to wybór właściwego partnera może mieć znaczenie zarówno dla Ciebie, jak i Twoich klientów.

Agencje interaktywne korzystają z naszych usług, ponieważ możemy im pomóc pomyślnie zrealizować projekt w oparciu o system Drupal.

Jak możemy pomóc

Współpracujemy zarówno z Tobą, jak i Twoimi klientami w celu zrealizowania projektu opartego na systemie Drupal. Dzięki naszemu doświadczeniu możesz wiele zyskać.

Rozległa i sprawdzona wiedza
drop

Większość naszych programistów przeszła program certyfikacji Acquia Certified Drupal Developer, uzyskując stosowny certyfikat. Dzięki temu możesz pokazać swoim klientom, że w projektach, które dla nich realizujesz, uczestniczy zespół wysoce wykwalifikowanych osób.

drop

Projekty oparte o system Drupal realizujemy już od 10 lat. Rozumiemy zarówno system Drupal, jak i jego otoczenie, przez co jesteśmy w stanie doradzić najlepsze rozwiązanie dla konkretnego problemu, zapewniając jednocześnie funkcjonalność.

drop

Możemy się poszczycić członkostwem w Stowarzyszeniu Drupal. Sprawdź nasz profil na stronie: https://www.drupal.org/droptica

drop

Wspieramy społeczność i otoczenie poprzez: tworzenie modułów contrib i dystrybucji przemawianie podczas imprez i dzielenie się wiedzą zarówno w Polsce, jak i za granicą organizowanie konferencji Drupal Camp, kilkudniowych kursów z Drupala i innych wydarzeń

Zespół omawiający projekt

Kompletny i samodzielny zespół

  • Zapewniamy kompletny i samodzielny zespół zarządzany przez kierownika (architekta) posiadających wysokie kompetencje techniczne.
  • Udzielamy odpowiedzi na pytania techniczne.
  • Określimy, omówimy, ocenimy i oszacujemy wymogi techniczne oraz kryteria akceptacji.
  • Przedstawiamy najlepsze rozwiązania.
  • Zarządzamy zespołem, w tym zajmujemy się nadzorem ich pracy w celu zapewnienia stałej jakości i dotrzymania uzgodnionych terminów.
Droptica

Szybkie efekty

  • Współpracując z nami, zyskasz wsparcie sprawnie działającego zespołu, na którego stworzenie potrzeba kilka miesięcy.
  • W trakcie realizacji projektu, na jego kolejnych etapach można w razie potrzeby dodawać kolejne bądź usuwać istniejące zasoby bez konieczności rekrutacji, szkolenia osób, czy też konieczności angażowania działu kadrowego.
  • Po zakończeniu i przekazaniu projektu, może on przejść na etap wsparcia, który będzie obsługiwany przez niewielki zespół lub nawet jednego koordynatora.
Pomożemy Ci przy sprzedaży

Możemy uczestniczyć w spotkaniach dotyczących sprzedaży z Twoimi potencjalnymi klientami, służąc Ci niezbędnym wsparciem technicznym. Możemy:

Omówić wymogi oraz zaproponować rozwiązania

Przedstawić możliwości oraz oszacować nakłady

W zakresie trwających projektów, których dalsza realizacja została Ci powierzona – możemy nakreślić stan techniczny

Spotkania przed-projektowe

Nasza obecność przyda się jeszcze bardziej, w sytuacji gdy:

Twój klient będzie posiadał większą wiedzę w zakresie systemu Drupal, niż Twoja agencja lub gdy...

powierzono Ci realizację trwającego projektu bądź gdy...

zarówno Ty, jak i Twój klient, nie orientujecie się w zagadnieniach związanych z Drupalem, a system ten będzie doskonałym uzupełnieniem technicznym dla danego projektu.

Określanie zakresu
i planowanie

Dbamy o to, aby na etapie określania zakresu i planowania projektu zostały podjęte wszelkie czynności, które zagwarantują sukces w jego realizacji. Możemy uczestniczyć w warsztatach rozpoznawczych, służąc wsparciem technicznym w charakterze kierowników i architektów.

Zdajemy sobie sprawę z celu nadrzędnego, jakim jest sprzedanie projektu, ale możemy przy tym zarządzać oczekiwaniami i podpowiadać w zakresie dostępnych możliwości tak, aby mieć pewność, że przed przystąpieniem do realizacji wszyscy byli jednakowo poinformowani, podjęte ustalenia spełniają potrzeby klienta i są technicznie wykonalne z wykorzystaniem systemu Drupal.

Realizacja projektu

Nasz zespół będzie współpracował z Tobą w celu zrealizowania projektu.

Zakres naszych obowiązków może obejmować:

Wszelkie wymogi techniczne dotyczące projektu, w tym serwery deweloperskie, kanały do komunikacji, systemy identyfikowania i rozwiązywania problemów, automatyka

Realizacja projektu i przeprowadzenie testów, współpraca z Tobą całkowicie w oparciu o podejście procesowe Agile, uszczegółowienie i skonkretyzowanie rejestru (backlog), ustalenia odnośnie kryteriów akceptacji, planowanie sprintów, programowanie, przedstawianie wersji demo klientowi

Podejście Agile. Działamy w oparciu o metodykę SCRUM. Możemy nadzorować proces SCRUM, zapewniając przy tym, że każda z zaangażowanych stron wykonuje swoje zadania odpowiednio oraz że sprinty pozwalają osiągać oczekiwane rezultaty i spełniać wymogi klienta.

Wsparcie

Po zakończeniu projektu możemy zapewnić stałe wsparcie w jego zakresie poprzez:

drop

Proponowanie nowych funkcjonalności wraz z ich ostatecznym wdrożeniem.

drop

Bieżące naprawianie błędów i rozwiązywanie problemów.

drop

Instalowanie aktualizacji potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa systemu Drupal

drop

Umieszczenie projektu w chmurze AWS. Posiadamy duże i dobrze udokumentowane doświadczenie w zakresie pracy z chmurą AWS.

Przykładowe etapy naszego zaangażowania we współpracę z różnymi agencjami

Nasza współpraca dzieli się na różne etapy złożoności, które zależą od potrzeb i preferencji klientów.

Poniżej przedstawiono przykładowy scenariusz:

Samo uzupełnienie zespołu

Zapewniamy grupę osób pracujących nad projektem, które będą współpracować z programistami zatrudnionymi przez agencję oraz pod kierownictwem jej pracowników.

Realizacja projektu

Klient nie posiada wiedzy technicznej. Odpowiadamy za zrealizowanie projektu i przekazanie kierownikowi projektu reprezentującemu klienta niezbędnych wytycznych. Bierzemy odpowiedzialność za zrealizowanie projektu zgodnie z kryteriami akceptacji oraz proponujemy najlepsze rozwiązania.

Współpraca w pełnym zakresie technicznym

Odpowiadamy za utrzymanie stron internetowych opartych na systemie Drupal, które są zarządzane przez agencję interaktywną, zapewniając wsparcie i rozwój. Będziemy uczestniczyć w każdym nowym projekcie opartym na Drupalu od samego początku, aż do ostatecznej realizacji i utrzymania.

Dlaczego projekty związane z Drupalem mogą się nie udać

Drupal jest systemem zarządzania treścią (CMS) o ogromnym potencjale, ale brak doświadczonego zespołu i zdecydowanego kierownika z wiedzą techniczną jest często przyczyną niepowodzenia projektu. Naszym zdaniem za niepowodzeniem projektów opartych na Drupalu stoją zazwyczaj następujące przyczyny:

1. Doświadczenie w Drupalu

Niewystarczające zrozumienie możliwości Drupala, które skutkuje określeniem nierealnych oczekiwań i specyfikacji, którym ciężko podołać. Drupal może bardzo pomóc w wielu przypadkach, ale nie jest systemem do wszystkiego. Doświadczony architekt znający system Drupal, który uczestniczy w etapie określania wymogów, może być znaczącym wsparciem, dbając o to, żeby oczekiwane założenia były możliwe do zrealizowania i realistyczne pod względem harmonogramu i budżetu projektu.

Droptica może pomóc swoim bogatym doświadczeniem i doradztwem w trakcie określania wymogów i kryteriów akceptacji.

2. Standardy rozwoju oprogramowania

Różne standardy programowania. Postępując według najlepszych praktyk w zakresie systemu Drupal, możesz zyskać wiele. Możesz tworzyć uniwersalne i ponadczasowe projekty, dające możliwość dalszego rozwoju. Wymaga to jednak ogromnego doświadczenia. Z kolei niewiele potrzeba, aby niedoskonałości techniczne zapędziły nas w ślepą uliczkę. Jeśli nikt w zespole nie posiada doświadczenia, a dodatkowo brak jest kontroli nad kodem, można łatwo się zapętlić wpadając w wir różnorakich błędów i dodatkowej pracy. Im bardziej złożony jest projekt, tym szybciej stają się widoczne niedociągnięcia, a zespół przestaje nad nimi panować.

Możemy pomóc, proponując najlepsze podejście praktyczne, ustalając właściwy przepływ prac rozwojowych, dobierając rozwiązania, które będą ponadczasowe i dadzą szersze pole manewru, jeśli chodzi o dalszy rozwój, a także gwarantując realizację bądź nadzór nad realizacją, w tym sprawdzenie i przetestowanie kodu.

3. Nadzór technologiczny

System Drupal jest niezwykle elastyczny i oferuje całą gamę rozmaitych modułów contrib. To może jednak przyprawić o zawrót głowy. Brak jasnego podejścia, które jest niezbędne przy realizacji danego projektu, może bardzo szybko skończyć się:

a. powstaniem wielu różnych rozwiązań i modułów do projektu, które nie pasują zbyt dobrze do siebie, są mało przejrzyste dla użytkownika końcowego i wymagają olbrzymich nakładów pracy przy ich dalszym utrzymywaniu i rozwijaniu;

b. wybraniem rozwiązania, które nie daje możliwości dalszego rozwoju bez gruntownej i kosztownej refaktoryzacji.

Możemy pomóc poprzez zaproponowanie rozwiązań, doradztwo w zakresie doboru najlepszego podejścia, wykonanie analiz i przetestowanie koncepcji, a następnie wdrożenie i nadzór nad wdrożeniem wybranych rozwiązań w zakresie każdej linii kodu.

4. Zarządzanie projektem Drupalowym

Zaawansowane projekty wymagają stałej komunikacji, aby mieć pewność, że wszyscy są na bieżąco. Należy postępować według pewnego ściśle określonego porządku, który pozwoli na:

a. zarządzanie oczekiwaniami i jasne ich przedstawienie każdej ze stron;

b. śledzenie postępu prac względem planu;

c. zapewnienie szybkiej reakcji na podejmowanie działania;

d. szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie problemów.

Posiadamy doświadczenie w stosowaniu podejścia Agile. Możemy pomóc Tobie i Twoim klientom określić właściwy proces, który zagwarantuje osiągnięcie oczekiwanych rezultatów w sposób niezawodny i zgodny z założeniami.

5. Ograniczenie ryzyka projektu

Wymienność osób pracujących nad projektem – jedni programiści przychodzą, podczas gdy inni odchodzą. Brak środków umożliwiających szybką adaptację nowych osób, zdecydowane zarządzanie i kontrolę jakości sprawia, że programiści pracujący nad danym projektem nie do końca rozumieją zmieniające się warunki, które towarzyszą ich pracy, co odbija się niekorzystnie na jakości. Dzięki nam możesz ograniczyć to ryzyko, ponieważ w firmie Droptica rzadko dochodzi do zmian personalnych, a wszyscy programiści posiadają takie samo doświadczenie i przeszkolenie.

Określamy przepływ prac i procesy w taki sposób, który pozwala programistom szybko odnaleźć się w nowym środowisku oraz gwarantujemy stały nadzór zapewniający, że wszyscy postępują według najlepszych praktyk.

6. Kontrola jakości

I wreszcie – brak kontroli jakości. Przepływ prac w ramach danego projektu powinien uwzględniać jasno określony porządek działań gwarantujący zapewnienie jakości. Nowe funkcje należy poddać testowaniu ręcznemu, automatycznemu i regresywnemu. Brak testów w przypadku zaawansowanych projektów, nawet jeśli biorą w nich udział najlepsi programiści, sprawi, że na etapie testowania i odbioru przez użytkownika bądź przy wdrażaniu projektu pojawią się problemy. Oznacza to głębokie niezadowolenie ze strony klienta i jego zdenerwowanie spowodowane brakiem rezultatów.

Kontrola jakości ma dla nas ogromne znaczenie. Określamy procesy pozwalające w sposób szybki sprawdzić i zweryfikować osiągnięte rezultaty. Nasi specjaliści od zapewnienia jakości posiadają doświadczenie w ręcznym testowaniu systemu Drupal oraz w testowaniu automatycznym.

Więcej informacji na temat sposobu naszej pracy znajdziesz we wpisach na naszym blogu

Co możemy dla Ciebie drobić

Przy kolejnym projekcie postaw na nas!