two man talking

Frazy, które musisz rozumieć rozmawiając z Drupal developerem: Field i Block

W tym wpisie znajdziesz kolejne frazy, którymi często posługują się programiści Drupala. Zapoznaj się z nim oraz z innymi tekstami z serii, aby prowadzić efektywniejszą współpracę z zespołem programistów.

Najczęściej używane frazy związane z Drupalem

Inne artykuły z tej serii znajdziesz tutaj:

Pole (Field)

W skrócie: Pola w Drupalu to atrybuty przypisywane do typu danych, np. tagi w artykułach czy kwota wynagrodzenia w ofercie pracy.

Dokładniejsze wyjaśnienie

Typy zawartości (Node Types) tworzy się w panelu administracyjnym na podstronie /admin/structure/types. Tam też można edytować już istniejące typy zawartości. Jedną z opcji edycji jest „Zarządzanie polami” (en: Manage Fields).

Pola są przypisane do Encji - w tym przypadku do encji Node (wyjaśnienie słowa [Node]). Jedno pole to jeden dodatkowy element na formularzu dodawania zawartości (są wyjątki, ale rzadkie). 

Jeśli chcesz mieć formularz do dodawania ofert pracy, a w nim opcję wprowadzenia wielkości wynagrodzenia, to dodaj nowe pole. Jeśli chcesz dodać na stronie produkty, a razem z opisem produktu udostępnić pliki PDF z instrukcjami, to dodaj pole, itp. 

Poniżej przykłady struktury danych kilku typów treści z poprzedniego artykułu.

Artykuł:

 • Tytuł,
 • Wstęp,
 • Treść,
 • Zdjęcie główne,
 • Kategoria.

Oferta pracy:

 • Nazwa stanowiska,
 • Opis obowiązków,
 • Wymagania,
 • Lokalizacja,
 • Wynagrodzenie,
 • Ilość wakatów.

Każdy z elementów wyżej wymienionych to osobne pole (field).

Typu pól w Drupalu

Pola mogą mieć typy. W tym przypadku lista jest zamknięta i zdefiniowana przez rdzeń Drupala lub dodatkowe moduły. Najczęściej używane typy pól to:

 • Jednowierszowe pole tekstowe,
 • Wielowierszowe pole tekstowe,
 • Pole z listą (np. wybierz jeden element z 20 zdefiniowanych),
 • Pole z referencją (można łączyć ze sobą typy treści, np. Oferta pracy może mieć referencje do rodzaju zawartości „Placówka firmy”),
 • Pole na wysłanie zdjęcia,
 • Pole na wysłanie dowolnego pliku,
 • Link,
 • E-mail,
 • Telefon.

Programista może napisać moduł, który definiuje nowy typ pola. Może też zainstalować jeden z modułów dodatkowych definiujących nowy typ pola, np. Adress Field.

Znając już typy pól oraz wiedząc, że masz możliwość tworzenia wielu typów treści, możesz zaplanować strukturę dla danych, które chcesz prezentować na stronie internetowej. Używając tych pojęć szybciej ustalisz szczegóły z programistą. 

Regiony i Bloki (Block)

Blok to fragment strony, który może być używany wielokrotnie na jednej podstronie lub na wielu podstronach. Blok to najczęściej mała część strony prezentująca tekst lub grafikę. Podam kilka przykładów, aby bardziej zobrazować, co może być blokiem w Drupalu:

 • Menu,
 • Formularz wyszukiwarki,
 • Ikony social media,
 • Formularz do logowania,
 • 3-5 ostatnich treści z danego typu,
 • Banery prowadzące w inne miejsca serwisu,
 • Formularz do zapisania się na newsletter.

Każda podstrona w Drupalu jest zbudowana z następujących elementów:

 • treść - czyli to, co jest na środku ekranu,
 • bloki - czyli najczęściej to, co jest nad treścią, pod treścią i obok treści (w kolumnie lub dwóch kolumnach, zależnie od layoutu strony).

Czasem są też inne elementy, ale załóżmy, że mamy sytuację idealną i są tylko treść oraz bloki na podstronie. 

Bloki są umieszczone w tzw. regionach. Regiony to miejsca na stronie o ściśle określonym położeniu, np. stopka. W jednym regionie możemy wstawić jeden blok lub więcej, np. w stopce możemy wstawić blok z menu i blok z ikonami social media. 

Najczęściej podstrony zbudowane są tak, że bloki w regionie Nagłówek i w regionie Stopka są takie same na wszystkich podstronach. Taka zasada jest w większości [stron korporacyjnych]. Zmienia się tylko zawartość pomiędzy nimi. Zależnie od serwisu jest to sama treść rozciągająca się na 100% szerokości strony albo treść i kolumny (np treść 67% i jedna kolumna na 33%). 

Rozmawiając z programistą Drupala odnośnie do rozmieszczenia elementów na danej podstronie pewnie często będziesz słyszeć o blokach i regionach. Teraz już wiesz co znaczą te słowa.

Podsumowanie 

To drugi artykuł z serii. Po dwóch seriach wiesz już, co to jest Node, Field, Block i Region. Z taką wiedzą rozmowa z zespołem programistów Drupala powinna przebiegać znacznie sprawniej.

Jeśli jeszcze nie widziałeś innych artykułów z serii, znajdziesz je tutaj:

okładka e-booka