.

UI & UX design - różnica, definicje i zadania designerów

Za sukcesem produktu cyfrowego stoi masa osób zajmujących się projektowaniem, analityką, programowaniem i testowaniem. Dzisiaj zajmiemy się jednym z pierwszych etapów tworzenia produktu cyfrowego, czyli projektowaniem UX i UI. W dużej mierze, to na tym etapie pracuje się nad celami biznesowymi klienta i dba o to, aby rozwijać produkt zgodnie z trendami. Czym różni się User Interface Design od User Expierience?

Co to jest UI design?

UI czyli User Interface design to projektowanie wszystkich elementów graficznych, bez względu na to, czy jest to strona internetowa, program do obsługi urządzenia czy aplikacja mobilna. W skład UI designu wchodzą ikony, widgety, modale, przyciski, wygląd nawigacji i wszystkie elementy, które pozwalają na poruszanie się po danym interfejsie użytkownika. Z tych elementów projektant buduje spójny graficznie produkt.

Spójność graficzna każdego produktu cyfrowego jest niezbędna z kilku przyczyn. Pierwsza i najbardziej oczywista to atrakcyjność wizualna naszego produktu. Jednak wygląd to nie wszystko. Produkt musi posiadać zbiór niezmiennych zasad, które decydują o tym, w jaki sposób działają przyciski, jakie animacje zobaczy klient, kiedy najedzie na dany element lub jaką ikonkę naciśnie. Podsumowując, User Interface design jest projektowaniem wszystkich elementów, z którymi bezpośrednio styka się użytkownik.

Zadania UI designera

Wiele osób powiedziałoby, że zaprojektowanie kilku prostokątów i rozmieszczenie zdjęć nie jest niczym bardzo skomplikowanym. Z technicznego punktu widzenia trudno się z tym nie zgodzić, jednak zbudowanie dobrze funkcjonującego i estetycznego interfejsu, oprócz wyczucia stylu, wymaga także specjalistycznej wiedzy.

UI designerzy dbają nie tylko o dobre użycie logo i typografii, ale także upewniają się, że projekt jest spójny z tym, jak cała marka chce się prezentować na zewnątrz. Aby produkt był dobrze przygotowany i spełniał wszystkie założenia biznesowe, projektant interfejsu użytkownika ściśle pracuje z UX designerami. Na podstawie ich pracy “ożywia” interfejs pod względem graficznym oraz tworzy finalne projekty graficzne, które trafiają do programistów.

Jako że praca UI designerów jest kreatywną częścią budowania produktu, mogą oni wprowadzać innowacyjne i nieszablonowe sposoby wyświetlania informacji i interakcji między użytkownikiem a produktem, który tworzą. W skład ich pracy wchodzi również tworzenie mikro animacji czyli drobnych animacji elementów graficznych, podnoszących atrakcyjność i pomagających użytkownikom nawigować nimi.

Co to jest UX design?

User Experience design, czyli projektowanie doświadczeń użytkownika jest jednym z najważniejszych elementów w procesie tworzenia nowego produktu. UX designer uczestniczy w początkowej fazie projektowania produktu. Jest odpowiedzialny za definiowanie celów, nie tylko użytkownika, ale także biznesowych.

Projektanci definiują problemy i hipotezy, przyglądają się użytkownikom i biorą pod uwagę wszystkie cele biznesowe zleceniodawcy, aby zaprojektować jak najlepszy produkt z dbałością o spełnienie oczekiwań grupy, do której ten produkt ma trafić.

Powszechną misją UX designu jest służyć użytkownikowi i sprawiać aby produkty cyfrowe poprawiały jakość życia ludziom na całym świecie.

Co robi UX designer?

W pierwszej fazie UX designer zajmuje się analizą danych, które otrzymuje od zleceniodawcy lub zamawia na potrzeby projektu. Powszechne jest także analizowanie danych z Google Analytics, które pomagają zdefiniować, kim jest grupa docelowa odwiedzajaca daną stronę. Jest to bardzo ważne, dlatego, że inaczej będziemy myśleć o produkcie dla mężczyzn w średnim wieku, a inaczej kiedy naszą grupą docelową będą młode kobiety. Dane pozwalają odpowiedzieć na wiele podstawowych pytań, które pozwalają na przeprowadzenie projektu dalej.

UX designerzy bardzo często prowadzą także warsztaty projektowe z klientami, które są nieocenione w definiowaniu celów i funkcji, jakie dany produkt czy strona internetowa ma spełniać. Są to kilkugodzinne spotkania z przedstawicielami różnych działów firmy, w trakcie których prowadzone są ćwiczenia pozwalające na poznanie mocnych i słabych stron projektu, wymagań i celów biznesowych. Facylitator, czyli osoba prowadząca takie warsztaty, nie uczestniczy w nich, a jedynie prowadzi grupę w taki sposób, aby wypracowała najlepszy dla swojego produktu model funkcjonowania.

Na podstawie danych ilościowych (jeżeli klient takie posiada) i warsztatów, projektant UX podejmuje dalsze decyzje o kolejnych badaniach. Badań jest mnóstwo, a ich dobór zależy od budżetu, czasu jaki UX designer może na nie poświęcić oraz specyfiki branży, w jakiej aktualnie się porusza. Jednym z badań jest zaproszenie kilku użytkowników i postawienie im zadań, aby przeszli przez daną aplikację. W tym czasie UX designer przygląda się użytkownikom i sprawdza, czy wszystkie cele postawione przez zleceniodawcę są osiągnięte, czy może jakieś elementy wymagają dodatkowego przemyślenia i przeprocesowania.

Kiedy już wszystkie potrzebne dane są zebrane, UX designer projektuje makiety produktu, czyli wstępne ekrany, posiadające cechy aplikacji, jednak bez finalnego designu. Takie ekrany skupiają się na rozmieszczeniu elementów, dobraniu odpowiedniego stylu przycisków w danym miejscu i ustaleniu hierarchii danych. Zatem projektant skupia się na prawidłowym przeprowadzeniem użytkownika przez produkt tak, aby wszystkie wcześniejsze cele zostały osiągnięte.

Tworząc dany produkt czy stronę internetową, praca nad nimi tak naprawdę nigdy się nie kończy. Jeżeli klient wypuszcza na rynek jakikolwiek rodzaj produktu cyfrowego, musi się liczyć z tym, że trendy w projektowaniu, technologia urządzeń oraz zachowania użytkowników stale się zmieniają. Dlatego też UX designerzy monitorują i badają zachowania użytkowników na “żywym organizmie”. Jedną z metod jest podłączenie programów monitorujących zachowania użytkowników. Na ich podstawie można w późniejszym czasie zdefiniować problemy i wprowadzać zmiany, które poprawią użyteczność. Dzięki temu można w łatwy sposób reagować na zmiany na rynku i rozwijać produkt. Taka metoda generuje także mniejsze koszty, niż pozostawienie produktu samemu sobie na trzy lub cztery lata. W przeciwnym razie najprawdopodobniej trzeba będzie zaprojektować go od nowa.

Jaka jest różnica między UI a UX?

Omówiliśmy już UI i UX design, czym zatem różnią się te dziedziny? User Interface to wizualna strona projektu, natomiast User Experience skupia się na samej podróży użytkownika i koncentruje na użyteczności produktu. Projekt UX jest pierwszy, ponieważ to na tym poziomie odpowiada się na najważniejsze pytania, takie jak kim są potencjalni klienci, jakie są ich problemy oraz jak je rozwiązać.

Projektowanie UI i UX może wydawać się podobne, ale istnieje kilka różnic między tymi obszarami

Źródło: FullStory

Zaangażowanie UX designera w proces zmian na stronie czy w aplikacji jest nieocenione na każdym etapie jej rozwoju. Bywa tak, że fazy UI w ogóle nie ma. Nie wszystkie zadania projektowe wymagają udziału projektanta interfejsu. Czasami wystarczą zmiany, które można zrobić wykorzystując istniejący design system, czyli dokument ze zbiorem wszystkich reguł i zasad korzystania z danego interfejsu użytkownika.

UI vs UX - podsumowanie

Bardzo często zadawanym pytaniem jest, czy UI jest częścią UX. Kiedy projektant UI zastanawia się nad użytecznością swojego designu, dobiera kolory tak, aby najważniejsze elementy były dobrze widoczne a typografia była przyjemna dla oka, w jakimś sensie myśli również o UX. Jednak o ile interfejs użytkownika wydaje się bardzo estetyczny i miły dla oka, nie zawsze spełnia swoje zadanie w prawidłowy sposób. Dlatego też UX designerzy ściśle współpracują z projektantami UI. Kiedy nad zadaniami pracuje taki zespół, lub osoba posiadająca wiedzę z obydwu tych dziedzin, możemy być pewni, że nasz produkt będzie dobrze opracowany estetycznie, funkcjonalny i spełni cele biznesowe.

W Droptica poświęcamy bardzo dużą uwagę projektowaniu. Sprawdź, czym konkretnie zajmujemy się w ramach UX i UI designu.

-