ux workshop

Warsztaty projektowe z klientem. Jakie są ich cele i zalety?

Często współpracujemy z klientami, którzy mają świetne pomysły, ale czasami wymagają one usystematyzowania. Wizja projektu powinna być czytelna i możliwa do dalszej realizacji. Żeby więc zacząć projektować i realizować profesjonalne usługi drupalowe, należy opracować konkretną specyfikację. Doskonałym rozwiązaniem są warsztaty produktowe (zwane też czasami facylitacją lub design workshops).

Czym są warsztaty?

Warsztaty to forma spotkania pomiędzy klientem, reprezentowanym przez osoby odpowiedzialne za projekt a designerem, projekt menadżerem, programistą ze strony Droptica. Jednak precyzyjna lista osób jest dobierana do konkretnych warsztatów po wcześniejszym ustaleniu potrzeb. Celem takiego spotkania jest pozyskanie informacji od klienta, aby określić zakres projektu i nakreślić jego ogólny kształt i niezbędne funkcjonalności. 

Na warsztatach mówimy o tym, czym jest projektowanie UX/UI, a przede wszystkim poznajemy oczekiwania klienta i pozwalamy mu usystematyzować pomysł. Rozmawiamy o wspomnianych funkcjonalnościach, skali projektu, celach biznesowych, użytkownikach oraz oczekiwaniach. Rezultaty wypracowane na warsztatach są bazą do podjęcia dalszych kroków w budowie aplikacji.

Zalety warsztatów projektowych

Bezpośrednia rozmowa podczas warsztatów jest najlepszą metodą do określenia potrzeb klienta. Zebranie kilku osób ze strony klienta oraz ze strony wykonawcy pozwala zbudować wizję projektu opartą o punkty widzenia różnych osób, szczególnie w sytuacji gdy mowa o UX/UI w nowoczesnych systemach CMS. Dzięki wymianie zdań i doświadczeń możemy uświadomić sobie i klientowi, czego naprawdę potrzebuje. Zaletą warsztatów jest to, że wszyscy uczestnicy skupiają w jednym momencie uwagę na opracowywanej koncepcji. Obecność wielu osób pozwala na natychmiastowe walidowanie pomysłów i decydowaniu o uwzględnianiu ich w zakresie projektu. 

Warsztaty najczęściej trwają kilka dni. Przez ten czas jesteśmy w stanie zebrać konkretne informacje, które w zdalnej komunikacji ustalilibyśmy tygodniami, a efekt byłby prawdopodobnie gorszy niż wypracowany podczas warsztatów.

Zaletą warsztatów jest także to, że klient nie musi samodzielnie określać specyfikacji technicznej. Jest to walorem najczęściej wtedy, gdy klient nie ma doświadczenia, umiejętności oraz wiedzy, by opisać dokładnie specyfikację produktu cyfrowego, a tak bywa najczęściej. Jest to oszczędność czasu dla klienta oraz pewność, że zdefiniowana wizja jest stworzona pod okiem specjalistów.

Jak przeprowadzamy warsztaty?

Najlepsze rezultaty osiąga się podczas spotkań w fizycznej obecności. W ciągu kilku dni (najczęściej 2-4 dni) jesteśmy w stanie osiągnąć satysfakcjonujące efekty. Warsztaty prowadzone są w formie rozmów i ćwiczeń pozwalających poznać istotę projektu. 

Pracujemy, używając pisaków, karteczek, tablic, notesów. Rysowanie, notowanie, przyklejanie karteczek z informacjami służy błyskawicznemu przenoszeniu myśli do „reala”. Dzięki temu po chwili wszyscy uczestnicy mogą wspólnie na podstawie tego, co widzą, porozmawiać i wymienić zdania. Przenoszenie pomysłów na papier skutkuje dyskusjami i burzą mózgów, co w naszej ocenie jest najlepszą metodą kształtowania koncepcji. Efektem spotkania jest opracowana wizja projektu. Najczęściej nie jest to wizja ostateczna i zamknięta, ale pozwalająca już ruszyć dalej z pracami.

Co dalej po warsztatach?

Po zakończonych warsztatach klient dysponuje zakresem projektu. Ma do dyspozycji listę podstron z elementami na każdej z nich. Czasami efektem spotkań są również szkice poszczególnych podstron w formie wireframes. Takie opracowanie może zostać przekazane do przeprowadzenia estymacji i wyceny. Klient może zlecić nam to zadanie, ale może także skorzystać z innej firmy. To duże ułatwienie dla programistów, którzy będą zapoznawać się ze specyfikacją. Przygotowując taką wstępną dokumentację, dbamy o to, aby była ona zrozumiała i czytelna dla osób, które nie uczestniczą w jej opracowywaniu. Nasze doświadczenie pozwala nam przekazać uzyskane informacje w uporządkowanej formie.

Podsumowanie

Zachęcamy wszystkich klientów do skorzystania z Drupal consultingu, spotkania się z naszymi designerami i odbycia warsztatów. Takie spotkania przynoszą korzyści szczególnie dla projektów, które nie mają jeszcze sprecyzowanej wizji. Często warsztaty są pierwszym kontaktem dla klienta ze specjalistami z branży IT i jest to idealna okazja, aby przedstawić swój pomysł dla potencjalnych wykonawców. Każde spojrzenie na pomysł z punktu widzenia doświadczenia w dziedzinach takich jak: design, ux, programowanie i project management jest z pewnością istotną wartością na początku budowy nowej aplikacji lub serwisu.
 

-