Git-flow - Droptica Drupal Hangout

Git-flow - Droptica Drupal Hangout

Ponieważ pracownicy naszej agencji drupalowej są rozlokowani w dwóch odległych od siebie miastach (Wrocław i Gdańsk) to codziennie używamy Google Hangout do komunikacji w zespole. Podczas takich krótkich wideokonferencji omawiamy projekty i wymieniamy się wiedzą. Postanowiliśmy część naszych hangoutów udostępniać publicznie dla wszystkich zainteresowanych. Poniżej pierwszy hangout prowadzony przez Macieja Łukiańskiego, który dotyczy wprowadzenia do używania git-flow.