Jak nie pomylić branchy w GIT - skrypt pokazujący aktualny branch

Jak nie pomylić branchy w GIT

W katalogu domowym edytujemy plik .bashrc i dodajemy na końcu:

reminder_cd() {
  builtin cd "$@"
  if [ -f .cd-reminder ]; then
      sh .cd-reminder
  fi
}
 
alias cd=reminder_cd
 
W katalogu z repozytorium GIT tworzym plik o nazwie .cd-reminder i dodajemy do niego zawartość:
#/bin/sh
echo "===="
echo "====  Warning: check your git branch"
echo "===="
git branch
 
 
Trzeba pamiętać o nadaniu uprawnień do uruchamiania pliku:
chmod +x .cd-reminder
 
Teraz wchodząc do katalogu, gdzie jest ten plik zobaczymy krótkie przypomnienie oraz wyświetli się informacja o branchu na jakim pracujemy. Jest to przydatne jak pracujemy w oparciu o git flow i często zmieniamy branche.
Zmiana w .bashrc będzie aktywna po otworzeniu nowej konsoli.