Podsumowanie DrupalDay

Podsumowanie DrupalDay

W sobotę odbyło się kolejne spotkanie z serii DrupalDay. Tym razem mówiliśmy o nowej wersji systemu Drupal 8. Początkowo w planie była prezentacja podstaw systemu, jednak z uwagi na dobrą znajomość poprzedniej wersji przez wszystkich uczestników postanowiliśmy zmienić plan spotkania. Po krótkiej prezentacji rozpoczęliśmy zajęcia praktyczne z pisania modułów dla Drupala 8. 

Przykładowy moduł utworzony podczas zajęć można zobaczyć w repozytorium github https://github.com/DrupalCampWroclaw/drupalday_20151121/

Zdjęcia ze spotkania: https://www.facebook.com/drupaldaypl/timeline/story?ut=43&wstart=0&wend=1448956799&hash=1860760491581184955&pagefilter=3 

Dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniu i pomoc naszej agencji drupalowej w organizacji. Zapraszamy na kolejne spotkania!