Bloomwell

SAAS on Drupal

Bloomwell.com - aplikacja SAAS

Serwis Bloomwell.com oferuje dokumenty prawnicze dostosowane do potrzeb klienta po wykonaniu opłaty jednorazowej lub na podstawie cyklicznych płatności.

Użytkownik może automatycznie wygenerować dokument po odpowiedzi na serię pytań. Na podstawie odpowiedzi generowane są dokumenty w formacie PDF.

Bloomwell.com screen strony rekomendacji

Naszym zadaniem była migracja serwisu systemu Drupal 6 do Drupal 7 oraz unowocześnienie i ulepszenie serwisu.

Porozmawiajmy o Twoich projektach

Napisz do nas