NATO website

NATO

Zarządzanie zapisami na szkolenia, ćwiczenia i inne wydarzenia

Niezawodność oraz skalowalność Drupala wraz z dedykowanymi modułami sprawiły, że służy on już ponad 5 lat jako kluczowa aplikacja w procesie obsługi wydarzeń (ćwiczeń, szkoleń, treningów) dla NATO.

Aplikacja do zarządzania zapisami na wydarzenia i konferencje dla NATO

NATO stale prowadzi szkolenia, ćwiczenia, treningi, itp. Dzięki aplikacji napisanej w oparciu o system Drupal zarządzanie wydarzeniami i zapisami na wydarzenia zostało uproszczone i przyśpieszone.

Aplikacja została początkowo napisana w Drupalu w wersji 6. W czasie pracy nad jej ulepszaniem została także wykonana migracja do wersji 7 systemu Drupal.

Najważniejsze funkcje aplikacji

  • Wiele poziomów uprawnień na poziomie aplikacji oraz jednego wydarzenia.
  • API dla aplikacji mobilnej. Raporty dotyczące wydarzeń i zapisów na wydarzenia.
  • Narzędzia do importu i eksportu różnych typów danych z Excel. Eksport danych do PDF, drukowanie dokumentów.
  • System oparty o encje w celu zapewnienia lepszej wydajności.
Co możemy dla Ciebie drobić

Porozmawiajmy o Twoich projektach