Droptica Zespół Programistów

Systemy intranetowe

wspierające komunikację wewnętrzną w organizacjach

Skuteczna komunikacja wewnętrzna ma wpływ na zaangażowanie pracowników, motywację do pracy, identyfikację z organizacją oraz lojalność

W Droptica budujemy systemy informatyczne wspierające skuteczną komunikację wewnętrzną. Zobacz jak możemy pomóc Twojej firmie. 

Korzyści dla CEO, CTO, HR

company people

Chcesz:

  • mieć wpływ na zaangażowanie pracowników
  • motywować zespół do pracy
  • zwiększać identyfikację z firmą
  • skutecznie zarządzać komunikacją wewnętrzną
laptop typing

System intranetowy daje wymierne korzyści:

  • redukuje czas w procesie zarządzania komunikatami
  • organizuje wiedzę na temat firmy
  • stanowi platformę wymiany informacji
  • wspiera procesy logistyczne w obszarze HR

Case study

Strona internetowa dialogownia

Intranet dla firmy Telefonia DIALOG S.A.

Nowoczesny system intranetowy dla firmy zatrudniającej ponad 1000 osób. Celem projektu było zwiększenie zaangażowania pracowników w życie firmy poprzez nowe funkcje i wygląd serwisu intranetowego.

Typowe zadania systemów intranetowych

meeting

Informowanie o sytuacji w firmie

Już przy kilkunastu pracownikach okazuje się, że nie wszyscy wiedzą to, co powinni wiedzieć o sytuacji w firmie. System intranetowy jest idealnym miejscem do przekazywania komunikatów o planach, zmianach w zespole, nowych klientach i projektach.

Budując intranet, Droptica zaczyna od wewnętrznego systemu do prezentowania aktualności. Może to być zarówno proste rozwiązanie do publikacji zawierające tytuł i treść, jak również może ono zostać wzbogacone o grafiki, opcje komentowania, polubień oraz ograniczania dostępu, np. według działu w firmie. 
 

office people

Budowanie zaangażowania pracowników

Intranet, oprócz funkcji informacyjnej, pełni często rolę systemu budującego zaangażowanie. Pracownicy otrzymując bierzace informacje i wdarzeniach w firmie (tych biznesowych i tych integracyjnych) mogą łatwiej poczuć się częścią dużej żywej organizacji i zobaczyć swój wpływ na nią. Intranet pozwala im zobaczyć co się dzieje w innych działach z którymi na codzień się nie kontaktują oraz jak wszyscy razem pracują na sukces firmy.

Baza wiedzy

System intranetowy to doskonałe miejsce na przechowywanie różnego rodzaju informacji o firmie. 

info

Ogólne informacje o firmie

Dane do faktur, adresy oddziałów, dostawcy, itp. To informacje, o które często pytają pracownicy każdej firmy. Warto mieć je zabrane w jednym miejscu dostępnym dla wszystkich i wygodnym w aktualizacji. 

list

Lista pracowników

Zdarza się, że nie wiemy kto z kim pracuje w danym dziale, czy pod jakim numerem telefonu możemy się z kimś skontaktować.

Tego typu informacje łatwo zapiszemy w intranecie.

qa

FAQ

Pracownicy często pytają o te same rzeczy. Warto spisywać powtarzające się pytania w intranecie. Wtedy każdy ma łatwy dostęp do odpowiedzi.

Pomaga to też w szybszym wdrażaniu się nowych pracowników w zasady panujące w organizacji.  

Informacje o pracy
time

Ewidencja czasu pracy

System intranetowy może być miejscem, w którym pracownicy będą zapisywać informacje o rozpoczęciu i zakończeniu pracy. 

Z tych informacji można łatwo generować listy obecności czy różne raporty.

calendar

Urlopy

Zgłaszanie wniosków urlopowych można również przenieść do intranetu. Pozwala to na łatwiejsze przekazywanie informacji w zespołach kto kiedy ma wolne, i lepiej planować urlopy w całej firmie. 

projects

Projekty

W firmach działających projektowo można w intranecie trzymać również informacje o tym kto na jakim projekcie pracuje, od kiedy i do kiedy. 

Pozwala to na lepsze planowanie zasobów. Pracownicy natomiast łatwiej znajdą informacje z kim się kontaktować w sprawie danego projektu.

Osoba pisząca na laptopie

System ewidencji sprzętu

Lista sprzętu przypisanego do danego pracownika to bardzo wygodna funkcja w systemach intranetowych. Pozwala na rozeznanie się w sytuacji kto co posiada, jak długo, czy trzeba wymieniać sprzęty, itp. 

kudos giving

Pochwały dla zespołu

Możliwość pochwalenia wspołpracowników to często spotykana funkcja w systemach intranetowych. Jest to jeden ze sposobów na motywowanie zespołu i docenianie ich pracy.

W intranecie można trzymać listę pochwał, a także prowadzić rankingi i zestawienia. Jest to doskonałe miejsce, aby zobaczyć, które osoby z zespołu zasługują na wyróżnienia (np jeśli w firmie są przyznawane nagrody za najbardziej zaangażowanych pracowników w ciągu roku).

Integracje z zewnętrznymi systemami

System intranetowy nie musi działać samodzielnie. Może być zintegrowany z innymi systemami w organizacji.

Przykłady integracji:

LDAP/Active Directory

Często pojawiające się wymaganie to integracja z już istniejącym systemem LDAP. W Droptica robiliśmy wielokrotnie takie integracje, wiemy jak sobie z tym sprawnie poradzić.  

Systemy ticketowe

Intranet można połączyć z systemem ticketowym (np Jira, Redmine, Trello, itp). W ten sposób można pracownik prezentować przypisane do nich zadania w intranecie. 

REST/JSON, XML, SOAP

Możemy zintegrować intranet z dowolnym innym systemem umożliwiającym komunikację przez API (REST/JSON, XML, SOAP, itp), np z systemami ERP, CRM, systemami marketingowymi i innymi. 

Technologia

Systemy intranetowe wykonujemy na bazie systemu Drupal. Jest to system Open Source napisany w języku PHP. System używa komponentów frameworka Symfony.

Drupal idealnie nadaje się na systemy intranetowe. Jest bardzo elastyczny i pozwala na tworzenie systemu etapami. Jest też łatwy w integracji z już istniejącymi systemami w firmie.

Droptica to największy w Polsce zespół specjalistów od Drupala. Wybierając nas wybierasz zespół z doświadczeniem. 

 

Biuro Droptica

Chcesz wdrożyć system intranetowy w swojej firmie?