Zdjęcie główne Drupal Day Unconference Warszawa 2019

Droptica nie organizuje konferencji w Warszawie

O co chodzi? Nasza agencja drupalowa dotychczas organizowała dwa rodzaje wydarzeń dla osób pracujących z Drupalem: DrupalCamp i DrupalDay. We wrześniu zorganizujemy wydarzenie nowego typu - Unconference (nazwę tę można przetłumaczyć na język polski jako "nie-konferencja").

Czym jest Unconference?

Unconference jest spotkaniem luźniejszym niż konferencja. Przed wydarzeniem nie planujemy z wyprzedzeniem agendy. Znamy tylko miejsce, datę i ogólną tematykę; w tym przypadku będzie to Drupal. Uczestnicy przychodzą na spotkanie i dopiero na miejscu powstaje agenda. Każda osoba, która chce coś powiedzieć, coś zaprezentować zgłasza to po przyjściu na miejsce spotkania. 

Dlaczego Unconference zamiast zwykłej konferencji?

Pomysł na Unconference w Polsce powstał po wizycie na podobnym evencie w Wielkiej Brytanii. W 2018 roku Jarosław Bartman, jeden z organizatorów wielu wydarzeń drupalowych w Polsce, był w Manchesterze na takim wydarzeniu. Nie tylko słuchał innych prelegentów, ale też sam mówił o dystrybucji Droopler

Taka forma organizacji wydarzenia bardzo nam się spodobała. Dzięki nieformalnej atmosferze i małej grupie jest to okazja nie tylko do zapoznania się z nowościami dotyczącymi Drupala, ale również do podzielenia się swoją wiedzą i przećwiczenia swoich prezentacji.  

Wiele osób używa Unconference w UK jako test swojej prezentacji przed DrupalCamp London, DrupalCon Europe czy innymi dużymi wydarzeniami. Teraz również w Polsce można się sprawdzić, jeśli ktoś myśli o wystąpieniu przed większą publicznością, np. na DrupalCamp Poland 2020. 

Kiedy i gdzie odbędzie się Unconference?

28 września w Warszawie zorganizujemy pierwsze takie wydarzenie. Na ten moment nie wiemy, czy będzie spotkaniem cyklicznym. Chcemy zobaczyć, jak się przyjmie taka forma. Wybraliśmy Warszawę, aby umożliwić jak największej liczbie osób w Polsce dotarcie na miejsce. 

Szczegóły organizacyjne znajdziesz na stronie www.drupalday.pl oraz na https://www.facebook.com/drupaldaypl/.

Zapraszamy! 

2. SEO dla strony internetowej na Drupalu