-

Drupal i inne systemy CMS w użyciu przez polskie uczelnie. Raport Droptica

Drupal to CMS chętnie używany przez uczelnie z różnych krajów. Według raportu The Drop Times, aż 80% ze stu najlepszych uniwersytetów na świecie wybrało Drupala dla co najmniej jednej ze swoich stron internetowych. Sprawdziliśmy, jak użycie tej technologii wygląda w Polsce oraz jakie inne systemy zarządzania treścią są popularne wśród rodzimych szkół wyższych - zarówno publicznych, jak i prywatnych. W tym raporcie prezentujemy wyniki naszej analizy.

Jak przygotowaliśmy dane do raportu? 

Zainspirowani wspomnianym raportem redakcji The Drop Times, traktującym o systemach CMS używanych przez 300 najlepszych uczelni na świecie, postanowiliśmy zobaczyć, jak sytuacja wygląda na naszym podwórku. Prześledziliśmy, po które systemy zarządzania treścią najchętniej sięgają szkoły wyższe w Polsce dla swoich stron głównych.

Polskie uczelnie wyższe w raporcie

Wśród danych do raportu znalazło się 314 działających szkół wyższych w Polsce. Listę stworzyliśmy w oparciu o oficjalną ewidencję dostępną na stronach rządowych:

W raporcie nie uwzględniliśmy placówek ze statusem “zlikwidowana” lub "wykreślona" oraz tych, których strony internetowe w momencie analizy (marzec 2024) były niedostępne.

Aby wykryć systemy zarządzania treścią na głównych stronach internetowych instytucji, użyliśmy autorskiego skryptu przeszukującego kod tych serwisów oraz popularnej wtyczki Wappalyzer. W drugim kroku witryny z niewykrytymi systemami CMS zweryfikowaliśmy dodatkowo narzędziem WhatCMS.org

Zobaczmy, jak kształtują się wyniki naszej analizy, jeśli chodzi o użycie systemów CMS na stronach polskich uczelni wyższych.

Jakie uczelnie w Polsce najchętniej wybierają Drupala?

W centrum naszego zainteresowania - jak przystało na agencję drupalową - leży przede wszystkim Drupal, zatem to od tej technologii rozpoczynamy przegląd rezultatów. Ten funkcjonalny CMS dla szkół wyższych typu open source niesie za sobą wiele możliwości podnoszących użyteczność i atrakcyjność stron internetowych. Chcieliśmy więc przekonać się, jak dużo uczelni w Polsce odkryło już jego potencjał.

  • Spośród wszystkich 314 uczelni 22 uczelnie (7,01%) mają stronę główną na Drupalu.
  • Na 95 uczelni publicznych Drupala wybrało 9 placówek - 9,47%. Są to uczelnie akademickie.
  • W przypadku samych uczelni akademickich ten udział wynosi 13,85% - Drupala wybrało 9 na 65 placówek.
  • Spośród 30 uczelni zawodowych, po Drupala nie sięgnęła żadna instytucja.
  • Jeśli chodzi o publiczne uczelnie medyczne, w przypadku 2 instytucji na 9 (22,22%) udało się wykryć Drupala jako bazę strony głównej. 
  • W grupie uczelni niepublicznych, na 213 placówek Drupala wybrało 12 instytucji, co daje 5,63% całości.

Popularne CMS-y wśród polskich szkół wyższych

Z naszej analizy głównych stron internetowych 314 polskich uczelni wynika, że zdecydowanie najchętniej wybieranym systemem do zarządzania treścią spośród rozpoznanych technologii jest WordPress. Po ten CMS sięgnęły 172 instytucje (54,78%).

W przypadku 59 uczelni w Polsce CMS nie został wykryty i ma status “nieznany”, co stanowi 18,79% całości. Drupal natomiast jest używany na stronach głównych 22 placówek (7,01%) spośród wszystkich przeanalizowanych szkół wyższych.

Liczba ta wypada pozytywnie w zestawieniu z ogólną popularnością Drupala. Statystyki Built With pokazują, jak rozkłada się użycie poszczególnych CMS-ów pośród miliona najpopularniejszych witryn na świecie. Wynika z nich, że z Drupala korzysta 3% (23 476) stron internetowych. Według ankiety W3 Techs Drupal jest używany przez 1% wszystkich witryn na świecie.      

Widać zatem, że wśród dużych serwisów, do jakich niewątpliwie należą strony internetowe szkół wyższych, wybór pada na Drupala częściej niż ogólnie dla wszystkich witryn. W Polsce nie jest to jednak jeszcze satysfakcjonujący wynik. Na pewno nie na miarę aż 80-procentowego użycia Drupala (dla przynajmniej jednej ze stron internetowych) przez najlepsze uczelnie na całym świecie, który wykazał wyżej wspomniany raport The Drop Times. 

Z naszej analizy wynika także, że w polskim szkolnictwie wyższym popularne są takie systemy jak Joomla!, która stoi za stronami głównymi 26 szkół wyższych (8,28%), Ruby on Rails wybrany przez 11 instytucji (3,50%), Microsoft ASP.NET znaleziony w 5 serwisach (1,59%) oraz TYPO3 - występujący w 4 przypadkach (1,27%).

Wykryte technologie pokazują ponadto, że w sumie polskie uczelnie wyższe używają 19 różnych systemów zarządzania treścią.

Wybór CMS-ów wśród uczelni publicznych w Polsce

Zobaczmy, jak sytuacja wygląda w przypadku 95 publicznych szkół wyższych w Polsce. W skład listy wchodzą uczelnie akademickie oraz te o profilu zawodowym (m.in. akademie nauk stosowanych oraz publiczne uczelnie zawodowe).

W tym przypadku ponownie na prowadzenie wśród używanych CMS-ów wysuwa się WordPress. System został wykryty w przypadku 36 głównych stron uczelni (37,89%). 

Strony uniwersytetów na Drupalu stanowią 9 przypadków pośród uczelni publicznych (9,47%). Do innych popularnych systemów w tej grupie należą: Ruby on Rails (8,42%), Joomla! (7,37%), TYPO3 (4,21%) oraz Microsoft ASP.NET (3,16%).

Systemy CMS wśród stron uczelni akademickich

Zaskoczenia nie ma również w strefie uczelni akademickich. Najwięcej stron głównych placówek o tym profilu opiera się na WordPressie (24 na 65 instytucji, co daje wynik 36,92% całej grupy).

Drugi wynik wśród poprawnie wykrytych systemów należy do Drupala. Za liczbą 13,85% wszystkich 65 uczelni akademickich stoi 9 stron internetowych. Nieznaną wartość dla CMS-a zwróciło 14 serwisów, co daje 21,54% całości.

Uczelnie akademickie na potrzeby swoich witryn wybrały również: Ruby on Rails (7,69%), Joomla! (6,15%), TYPO3 (6,15%) oraz Microsoft ASP.NET (3,08%). Pojedyncze szkoły sięgnęły po takie CMS-y jak Contao (1,54%), Liferay (1,54%) i Squiz Matrix (1,54%).

Popularne CMS-y wśród publicznych uczelni zawodowych

Jak wygląda sytuacja na polu uczelni zawodowych? W przypadku najpopularniejszego systemu obyło się bez niespodzianek. Pierwsze miejsce zajmuje WordPress, po którego sięgnęło 12 na 30 placówek, co daje 40,00% wszystkich szkół w tym spisie.

Do chętnie wybieranych technologii w tej grupie należą Joomla! (10,00%), Ruby on Rails (10,00%), a także Microsoft ASP.NET (3,33%) i Orchard Core (3,33%), które wystąpiły po jednym razie. Drupal tym razem znalazł się poza zestawieniem.

CMS-y chętnie wybierane przez uczelnie medyczne

Odrębną grupę uczelni publicznych, które weszły w skład naszego raportu, stanowią uczelnie medyczne. Zdecydowaliśmy się je sklasyfikować osobno zgodnie z podziałem widniejącym na stronach rządowych. Znajdują się one w przywołanym na początku artykułu wykazie opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia.

W tej kategorii instytucji szkolnictwa wyższego udało się zaobserwować najwyższe użycie Drupala spośród wszystkich systemów zarządzania treścią. Z przeanalizowanych danych wynika, że 2 uczelnie medyczne na 9 (22%) wybrały ten CMS dla swojej strony głównej.

Pozostałe wybory padły na Edito, WordPressa oraz ExpressionEngine (w tych trzech przypadkach była to 1 szkoła na 9, czyli 11,11%). Dla 4 serwisów instytucji CMS-y pozostają niewykryte (44,44%).

Wybór CMS-ów wśród uczelni niepublicznych w Polsce

Bez wątpienia największą grupę w tym raporcie stanowią placówki niepubliczne. Przeanalizowaliśmy 213 stron głównych tego rodzaju uczelni. Jak prezentują się rezultaty?

Faworytem wśród szkół niepublicznych jest WordPress. Ten system CMS został wykryty dla 138 stron głównych, co daje wynik procentowy na poziomie 64,79%.

Drugim popularnym CMS-em jest Joomla!. Sięgnęło po nią 17 uczelni niepublicznych (7,98%). Trzecie miejsce wśród wykrytych systemów przypadło Drupalowi, którego wybrało 12 instytucji (5,63%).

W kategorii uczelni niepublicznych 30 systemów zarządzania treścią pozostaje niewykrytych (14,08%).   

Najlepsze uczelnie z rankingu “Perspektywy” a systemy CMS

Co roku w Polsce Wydawnictwo Edukacyjne Perspektywy Press opracowuje ranking szkół wyższych “Perspektywy”. Jest to niezwykle pomocne zestawienie dla przyszłych studentów, którzy na tej podstawie mogą wybrać dla siebie właściwą uczelnię. 

Na potrzeby raportu również postanowiliśmy przyjrzeć się pozycjom rankingu. Dzięki temu możemy pokazać, z jakich systemów CMS korzystają uczelnie uznane za najlepsze w naszym kraju.

Uczelnie akademickie

W tabeli prezentujemy uczelnie akademickie, które zajęły 25 miejsc w rankingu “Perspektywy”. Można w niej zobaczyć, jaką pozycję dana szkoła wyższa zajęła w 2023 roku oraz na bazie jakiego CMS-a opiera się jej strona główna.

 Uczelnie akademickieCMS
1=Uniwersytet Jagielloński w KrakowieLiferay
1=Uniwersytet WarszawskiWordPress
3Politechnika WarszawskaDrupal
4=Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuRuby on Rails
4=Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)TYPO3
6Politechnika GdańskaDrupal
7Warszawski Uniwersytet MedycznyDrupal
8Politechnika WrocławskaNieznany
9=Gdański Uniwersytet MedycznyNieznany
9=Politechnika ŁódzkaDrupal
11Uniwersytet Medyczny w ŁodziWordPress
12=Politechnika PoznańskaDrupal
12=Pomorski Uniwersytet Medyczny w SzczecinieExpressionEngine
12=Politechnika ŚląskaWordPress
12=Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)Drupal
16=Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuNieznany
16=Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we WrocławiuDrupal
16=Uniwersytet GdańskiDrupal
16=Akademia Leona Koźmińskiego w WarszawieDrupal
19Uniwersytet WrocławskiWordPress
20=Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuNieznany
20=Uniwersytet Medyczny w BiałymstokuNieznany
23Uniwersytet Medyczny w LublinieEdito
24Uniwersytet OpolskiWordPress
25=Politechnika LubelskaMicrosoft ASP.NET


Jeśli chodzi o liczby przoduje Drupal. Wybrało go 9 na 25 uczelni akademickich (36,00%) z tego zestawienia. Drugie miejsce pośród wykrytych CMS-ów zajmuje WordPress znaleziony na 5 stronach internetowych (16,00%).

W przypadku tego rankingu 5 systemów CMS ma status “nieznany”, co stanowi 20% całości. W powyższej tabeli można natomiast zobaczyć, że pojedyncze szkoły wyższe wybrały dla swoich witryn następujące technologie: Edito, ExpressionEngine, Liferay, Microsoft ASP.NET, Ruby on Rails oraz TYPO3.

Uczelnie niepubliczne

Podobnie jak w przypadku szkół akademickich, dla uczelni niepublicznych również przedstawiamy 25 najwyższych pozycji w rankingu “Perspektywy” 2023. W tabeli uwzględniliśmy zajmowane miejsce oraz system CMS wykryty (bądź nie) na stronie głównej.

 Uczelnie niepubliczneCMS
1Akademia Leona Koźmińskiego w WarszawieDrupal
2Uniwersytet SWPSJoomla!
3Akademia WSB w Dąbrowie GórniczejNieznany
4Uczelnia Łazarskiego w WarszawieDrupal
5Akademia Finansów i Biznesu VistulaWordPress
6Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w WarszawieWordPress
7Collegium Civitas w WarszawieWordPress
8=Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w WarszawieWordPress
8=Akademia Jagiellońska w ToruniuWordPress
10Uniwersytet Dolnośląski DSW we WrocławiuDrupal
11=Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w KrakowieEdito
11=Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we WrocławiuJoomla!
13Uniwersytet WSB Merito w PoznaniuDrupal
14Uniwersytet WSB Merito we WrocławiuDrupal
15=Powiślańska Szkoła WyższaWordPress
15=Społeczna Akademia Nauk w ŁodziMicrosoft ASP.NET
17Akademia Humanitas w SosnowcuNieznany
18=Akademia Kujawsko-Pomorska w BydgoszczyJoomla!
18=Uniwersytet WSB Merito w GdańskuDrupal
20Akademia Śląska w KatowicachNieznany
21=Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-BiałejDrupal
21=Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa VistulaWordPress
21=Uniwersytet WSB Merito w ToruniuDrupal
24=Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - Akademia Nauk StosowanychWordPress
24=Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w KatowicachRuby on Rails


W przypadku uczelni niepublicznych Drupal (8 na 25 przypadków - 32,00%) uplasował się na pierwszym miejscu wraz z WordPressem (8 na 25 przypadków - 32,00%). Na 3 stronach głównych pojawił się system Joomla! (12,00%). Dla 3 stron internetowych (12,00%) CMS jest niewykryty.

Edito (4,00%), Microsoft ASP.NET (4,00%) i Ruby on Rails (4,00%) to pozostałe CMS-y znalezione pośród witryn uczelni niepublicznych z rankingu “Perspektywy”.   

Raport o systemach CMS na stronach polskich uczelni - podsumowanie

Opracowany przez nas raport obejmuje 314 szkół wyższych w Polsce. Na liście przeanalizowanych placówek znalazły się uczelnie publiczne (w tym akademickie i zawodowe), publiczne uczelnie medyczne, a także instytucje niepubliczne.

W większości przypadków najpopularniejszym CMS-em okazał się WordPress. Sięgnęło po niego najwięcej szkół wyższych spośród wszystkich instytucji, a także spośród uczelni publicznych oraz uczelni niepublicznych.

Jeśli chodzi natomiast o Drupala, cieszy się on największą popularnością wśród uczelni medycznych. Najwięcej razy został także wybrany przez placówki z zestawień 25 najlepszych uczelni akademickich i 25 najlepszych uczelni niepublicznych według rankingu “Perspektywy” 2023.

Generalnie, szkoły wyższe w Polsce używają aż 19 różnych systemów zarządzania treścią. Oprócz WordPressa i Drupala na liście wykrytych CMS-ów znalazły się również: CMS Made Simple, CodeIgniter, Concrete CMS, Contao, DNN, Edito, ExpressionEngine, Joomla!, Liferay, Microsoft ASP.NET, Odoo, Orchard Core, Ruby on Rails, Squiz Matrix, TYPO3, Umbraco oraz Wix. 

-