Zdjęcie główne wpis na bloga

Interesariusze projektu przebudowy strony internetowej

W zależności od przedsiębiorstwa, w którym pracujesz, możesz zetknąć się z różną liczbą interesariuszy zainteresowanych procesem budowy nowej strony firmowej. Jednym z najbardziej zalecanych kroków jest poświęcenie czasu na sporządzenie listy wszystkich interesariuszy i ich zaangażowanie w proces planowania nowej strony internetowej. Takie działanie może okazać się nieocenione w zakresie określenia wszystkich wymagań, a także pomoże w uniknięciu problemów, wynikających z samodzielnego planowania nowego projektu strony internetowej.

Do najczęściej występujących interesariuszy zainteresowanych nową stroną firmową należą:

Prezes

Oczywistym jest, że kierownictwo wyższego szczebla jest zainteresowane opracowywanym produktem. Pewne jest także to, że ostatecznie to właśnie ta grupa będzie oceniać rezultat końcowy. Najlepszym sposobem zadbania o ich przychylność i wsparcie jest uwzględnienie ich w procesie. W przypadku mniejszych organizacji prezes może nadzorować prace bezpośrednio, w większych organizacjach taki nadzór może zostać przekazany innej osobie, na przykład kierownikowi ds. marketingu. Niezależnie od tego, kto nadzoruje pracę, naprawdę ważne jest, aby kierownictwo wyższego szczebla było zaangażowane w cały proces.

Marketing

Dział marketingu jest zazwyczaj jednym z głównych i najbardziej oczywistych interesariuszy. Bowiem zwykle to dział marketingu jest odpowiedzialny za proces przeprojektowania i uruchomienia nowej strony internetowej firmy. Zazwyczaj dział marketingu oferuje najwięcej treści oraz ma najlepsze pomysły dotyczące tego, co powinno się znaleźć na stronie internetowej oraz jak powinna ona wyglądać. Jednocześnie, nie należy zapominać o tym, że rolą działu marketingu nie jest tylko i wyłącznie podejmowanie decyzji o tym, co powinno pojawić się na stronie internetowej i w którym miejscu. Nowoczesne działy marketingu realizują szereg innych zadań związanych z witryną internetową firmy.

Doświadczenie redakcyjne

Jeśli dana firma wytwarza jakiekolwiek materiały promocyjne lub nowe treści, dział marketingu musi mieć możliwość publikowania ich na stronie w łatwy i szybki sposób. Blogi lub nowe strony promocyjne są ważnymi kanałami komunikacji z czytelnikami strony internetowej. Redaktorzy treści muszą mieć możliwość łatwej publikacji i edycji nowych elementów.

Niektóre firmy posiadają dość duże zespoły redakcyjne, które większość czasu poświęcają na publikowanie, redagowanie i promowanie nowych treści. Jeśli nowa strona utrudni realizację zadań, korzystanie z niej będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami w postaci czasu straconego na walkę z technologią. Rozwiązaniem tego problemu, które udostępniamy w ramach Drooplera – dystrybucji Drupala, pozwalającej na tworzenie stron firmowych, jest sprawny i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, umożliwiający redaktorom treści na szybkie tworzenie nowych stron na podstawie predefiniowanych modułów, które świetnie wyglądają i działają bezproblemowo na wszystkich urządzeniach – od telefonów po duże monitory.

Analizy

Do zadań działu marketingu należy nie tylko tworzenie nowych treści i wymyślanie nowych działań promocyjnych, ale także sprawdzanie, które działania są skuteczne, a które nie. Współczesne nowoczesne narzędzia analityczne pozwalają na sprawdzenie, które treści oddziałują na użytkowników, a które nie. Prawidłowa konfiguracja dokładnie mierzy i określa, które treści lub działania promocyjne generują najwięcej leadów trafiających do zespołu sprzedaży.

Na przykład Droopler – dystrybucja Drupala przeznaczona do tworzenia witryn firmowych – został zintegrowany z rozwiązaniem Google Tag Manager. Dystrybucja pozwala także na łatwą i bezproblemową integrację z innymi narzędziami marketingowymi lub służącymi do automatyzacji marketingu, takimi jak:

  • Mautic
  • SalesManago
  • Hubspot  
  • Mailchimp

Dział sprzedaży

Jeśli dział sprzedaży nie stanowi części działu marketingu, zaangażowanie jego przedstawicieli w budowę nowej strony internetowej jest kluczowe. Witryna internetowa firmy jest zazwyczaj pierwszym punktem kontaktu dla nowych i potencjalnych klientów. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których zadaniem strony internetowej jest pozyskiwanie nowych klientów. Strony internetowe pozwalają na osiągnięcie tego celu na kilka sposobów. Może to być po prostu prezentacja produktów lub usług danej firmy, jednak możliwe jest zastosowanie także bardziej rozbudowanych mechanizmów, takich jak zachęcanie odwiedzających do wypełniania formularzy kontaktowych, zapisywania się do newsletterów lub pobierania studiów przypadków, które wymagają podania numeru telefonu.

Dział sprzedaży powinien uczestniczyć w procesie projektowania strony, aby móc zagwarantować, że:

  • żaden z działających mechanizmów sprzedaży nie ulegnie uszkodzeniu w wyniku przeprojektowania strony internetowej;
  • w miarę możliwości zostaną zaplanowane i wdrożone nowe lub usprawnione mechanizmy, które zostaną uwzględnione na nowej stronie internetowej.

Dział kadr

Dział kadr jest często pomijany w procesie tworzenia stron firmowych. Taka sytuacja może być jednak bardzo niekorzystna dla firmy, zwłaszcza jeśli rekrutacja talentów na danym rynku jest utrudniona. Strona firmowa jest niemal zawsze odwiedzana przez potencjalnych pracowników. Z tego powodu w przypadku firm, które często rekrutują wielu kandydatów na różnorodne stanowiska, sekcja strony poświęcona ogłoszeniom dotyczącym wakatów i możliwości zatrudnienia może być naprawdę ogromna.

Obsługa klienta / Pomoc techniczna

Im więcej klientów ma Twoja firma i im większy jest zatrudniany zespół obsługi klienta, tym więcej czasu należy poświęcić na przemyślenie tego, w jaki sposób strona internetowa firmy powinna odpowiadać na ich wymagania. Prawidłowo wykonana strona internetowa może znacznie zmniejszyć obciążenie zespołów obsługi klienta.

Klienci, jeśli będą mieli taką możliwość, z radością i chęcią pomogą sobie sami. Jeśli na stronie znajdują się instrukcje obsługi produktów firmy, powinny być one łatwe do przeszukiwania. Ponadto strona internetowa może z łatwością odpowiadać na typowe pytania przesyłane przez klientów.

Nawet jeśli w firmie nie pracuje zespół zajmujący się obsługą klienta, warto zadać sobie pytanie, ile czasu poświęca zespół sprzedaży, odpowiadając na te same pytania obecnych klientów?

Pracownicy

Pracownicy często odwiedzają strony internetowe swoich pracodawców. Należy wziąć to pod uwagę i zastanowić się, czy i w jaki sposób przeprojektowanie strony internetowej wpłynie na pracowników. Trudno byłoby bezpośrednio kontaktować się ze wszystkimi pracownikami w celu zgromadzenia ich opinii, ale warto opracować komunikaty na temat zmian na stronie internetowej.

Dział prawny

W zależności od branży, strona firmowa może być regulowana przez szereg wymagań prawnych. W państwach członkowskich Unii Europejskiej, wszystkie przedsiębiorstwa muszą przestrzegać RODO. W niektórych obowiązuje także wiele dodatkowych wymagań, na przykład wytyczne dotyczące dostępności treści, których należy przestrzegać. Niektóre witryny internetowe zawierają sekcje i informacje, które muszą się na nich znaleźć, czasem nawet w określonych formatach.

Inni

Podani powyżej interesariusze to tylko część spośród wielu możliwych przykładów. W procesie przeprojektowania strony internetowej może uczestniczyć, w zależności od sytuacji, większa liczba interesariuszy, których należy w nim uwzględnić.

-