.

Jasna definicja backendu i jego szczegółowa charakterystyka

Backend i frontend to dwie różne części strony internetowej, które odpowiadają za odmienne zadania. Frontend, czyli interfejs użytkownika, jest odpowiedzialny za to, jak aplikacja wygląda i jak użytkownik się z nią komunikuje. Backend to część systemu, do której należy logika biznesowa, przetwarzanie danych i komunikacja z różnymi serwisami. Jest to zatem podstawa aplikacji, która pozwala na przetwarzanie informacji i przesyłanie ich do frontendu.

Co to jest backend?

Backend, inaczej zwany "serwerową częścią aplikacji", to ta część systemu, która nie jest widoczna dla użytkownika, ale odgrywa ważną rolę w działaniu aplikacji. Backend nadzoruje przetwarzanie danych i ich odpowiednią dystrybucję, nadaje logikę oraz większą interakcję z naszą aplikacją.

Przykładem użycia backendu może być sklep internetowy. Frontend pozwala użytkownikowi na przeglądanie produktów, wybór wariantów oraz wpływa na wygląd naszego sklepu. Backend odgrywa ważną rolę w tym procesie, ponieważ to on udostępnia dane o produktach, zapisuje w bazie danych nowe zamówienia, czuwa nad bezpieczeństwem płatności, a także odpowiada za wiele innych procesów, z których użytkownik nie zdaje sobie sprawy przy składaniu zamówienia.

Definicja backendu określa go jako część systemu, która nie jest widoczna dla użytkownika

Źródło: Medium.com

W przeciwieństwie do frontendu, backend skupia się na działaniu aplikacji i dysponowaniu informacjami. Odgrywa kluczową rolę w aplikacjach, więc jego zadania i rola powinny być jasno zdefiniowane w momencie planowania strony internetowej lub aplikacji.

Dlaczego backend jest ważną częścią systemu?

W przypadku rozbudowanych aplikacji wyświetlanie statycznych danych nie jest wystarczające. Backend umożliwia tworzenie dynamicznych stron, które dopasują dane na podstawie napisanego kodu. Mimo tego, że backend jest częścią systemu, która jest niewidoczna dla użytkownika, jego funkcje są niezbędne dla prawidłowego działania aplikacji.

Wracając do przykładu sklepu internetowego, bez użycia backendu sklep byłby jedynie katalogiem produktów, gdzie zmiana jakiegokolwiek opisu lub zdjęcia wymagałaby znajomości HTML-a. W momencie gdy użytkownik chce złożyć zamówienie, to właśnie serwerowa część aplikacji zajmuje się stworzeniem zamówienia w bazie danych oraz bezpieczną obsługą płatności.

Backend stanowi również ważną rolę w kwestii bezpieczeństwa. Ma on dostęp do bazy danych, gdzie są często przechowywane newralgiczne dane użytkowników. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, backend powinien implementować różne metody zabezpieczeń, takie jak szyfrowanie danych, uwierzytelnianie użytkowników czy też ograniczanie dostępu do danych.

Znaczenie backendu dla stron internetowych

Backend ma wiele przeznaczeń w nowoczesnych stronach internetowych. Do głównych zastosowań można zaliczyć:

 1. Dane i logikę biznesową. Backend jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych wprowadzanych przez użytkownika oraz zachowanie logiki biznesowej aplikacji, co pozwala na prawidłowe i przewidziane działanie systemu.
 2. Komunikację z bazami danych. Strony internetowe zapisują tysiące danych, które są przechowywane w bazie danych. Dostęp i modyfikacja tych danych należą do zadań backendu.
 3. Skalowanie. Dopasowana architektura kodu pozwala na skalowanie aplikacji, w celu dostosowania się do rosnącego ruchu, co pozwala na uniknięcie awarii i zapewnienie niezawodności strony internetowej.
 4. Analizę danych. Backend pozwala na przetwarzanie danych pozyskiwanych z aplikacji i wykorzystywanie ich do podejmowania decyzji biznesowych.
 5. Integrację z innymi systemami. Backend pozwala na integrację aplikacji z innymi systemami, takimi jak systemy płatności czy CRM.
 6. Zarządzanie API. Backend umożliwia zarządzanie API, udostępnianie danych ze strony internetowej innym aplikacjom oraz kontrolowanie dostępu do danych.

Języki backendowe

Istnieje wiele języków programowania, które mogą być używane do tworzenia backendu. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów języków backendu oraz ich przeznaczenia.

PHP

Ten język jest szczególnie popularny w tworzeniu dynamicznych stron internetowych oraz aplikacji webowych. Jest on często wykorzystywany w połączeniu z bazami danych MySQL. PHP jest również popularny w branży e-commerce - wiele popularnych rozwiązań dla sklepów internetowych jest w nim napisanych (np. Drupal Commerce).

Java

Jeden z najpopularniejszych języków programowania, który jest często używany do tworzenia backendu. Jest to język ogólnego przeznaczenia, ponieważ jest wszechstronny i pozwala na tworzenie zarówno prostych, jak i złożonych aplikacji.

Python

Ten język jest łatwy w użyciu, dlatego też jest często wykorzystywany do tworzenia aplikacji webowych oraz do automatyzacji pracy.

C#

Jest to język programowania często używany do tworzenia aplikacji desktopowych i aplikacji internetowych z użyciem platformy .NET Framework. C# jest bardzo zbliżony do Javy i jest popularny w branżach takich jak gry oraz aplikacje biznesowe.

Wybór języka do tworzenia backendu zależy od potrzeb projektu i preferencji programistów, jednak każdy z powyższych języków jest w stanie poradzić sobie z zadaniami backendu.

System backendowy

System backendowy to zestaw narzędzi i technologii, które służą do tworzenia i utrzymania infrastruktury backendu. Składa się z kilku ważnych elementów, takich jak:

 1. Serwer - podstawowy element systemu backendowego, który jest odpowiedzialny za przechowywanie i przetwarzanie kodu lub informacji.
 2. Baza danych - kolejny ważny element systemu backendowego, którego zadaniem jest przechowywanie i udostępnianie danych. Bazy danych mogą być relacyjne lub NoSQL.
 3. Framework - zestaw narzędzi, które ułatwiają tworzenie aplikacji backendowych. Frameworki zapewniają gotowe rozwiązania do tworzenia aplikacji, co pozwala na skrócenie czasu potrzebnego na ich zbudowanie.
 4. Język programowania - narzędzie używane do pisania kodu backendu. Wybór języka programowania zależy od potrzeb danego projektu.
 5. Narzędzia do zarządzania - elementy systemu backendowego, które pozwalają na zarządzanie aplikacją, takie jak narzędzia do monitorowania i analizy danych, narzędzia do testowania czy też narzędzia do zarządzania wersjami kodu.

Wybór odpowiednich elementów systemu jest kluczowy na poziomie projektowania aplikacji. Dobrze dopasowane narzędzia i rozwiązania pozwolą zaoszczędzić czas potrzebny na realizację projektu oraz pozytywnie wpłyną na wydajność i bezpieczeństwo strony.

Architektura backendowa

Architektura backendowa to zestaw zasad i praktyk, które określają, jak powinien być zbudowany i zarządzany backend. Celem architektury backendowej jest zapewnienie wydajności, skalowalności, bezpieczeństwa oraz niezawodności aplikacji.

Istnieje wiele różnych architektur backendowych, jednak najpopularniejsze to:

 1. Architektura monolityczna - najprostsza architektura backendowa, w której wszystkie funkcje aplikacji znajdują się w jednym module. Jest łatwa w implementacji, ale trudna w rozwijaniu i skalowaniu.
 2. Architektura mikroserwisów - architektura, w której aplikacja jest podzielona na kilka niezależnych mikroserwisów (małe części kodu, które są odpowiedzialne za różne funkcjonalności). To rozwiązanie jest trudniejsze w implementacji, jednak łatwiejsze w rozwijaniu i skalowaniu.
 3. Architektura chmury - architektura, w której aplikacja jest hostowana w chmurze i korzysta z zasobów chmury, takich jak skalowalność, niezawodność i bezpieczeństwo. Ten model pozwala na elastyczność i skalowanie aplikacji w zależności od potrzeb.
 4. Architektura serverless - architektura, w której aplikacja jest hostowana w chmurze i korzysta z usług bez serwerów, takich jak AWS Lambda, Azure Functions lub Google Cloud Functions. Ten model nie jest skomplikowany w użyciu, a pozwala na oszczędność kosztów i skalowanie tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.

Wybór odpowiedniej architektury backendowej zależy od wymagań aplikacji oraz potrzeb biznesowych. Warto zawsze rozważyć wszystkie opcje i skonsultować się z ekspertami od rozwoju serwisów internetowych, aby wybrać najlepszą architekturę dla konkretnego projektu.

Backendowa baza danych

Bazy danych to istotne elementy aplikacji internetowych, które pozwalają na przechowywanie, organizowanie oraz udostępnianie danych. Służą one do przechowywania informacji, takich jak dane o użytkownikach, produktach, zamówieniach czy transakcjach. Mogą także udostępniać je innym częściom systemu lub użytkownikom.

Istnieją dwa główne rodzaje baz danych - relacyjne oraz NoSQL.

 1. Bazy danych relacyjne przechowują dane w tabelach i pozwalają na relacje między nimi. Przykładami baz danych relacyjnych są MySQL, PostgreSQL czy Oracle.
 2. Bazy danych NoSQL przechowują dane w innym formacie niż tabele i nie pozwalają na relacje między nimi. Przykładami baz danych NoSQL są MongoDB i Redis.

Bazy danych pozwalają również na wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie danych oraz na ich aktualizację i usuwanie.

Definicja backendu - podsumowanie

Backend jest zdecydowanie kluczową część nowoczesnych stron internetowych. Dzięki niemu można utworzyć dynamiczną stronę, która pozwoli na odzwierciedlenie logiki biznesowej projektu.

W naszej agencji Drupalowej zajmujemy się tworzeniem zarówno frontendu, jak i backendu. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni język, system, architekturę i bazę danych, a także wdrożyć wszystkie te elementy do Twojej aplikacji.

3. Najlepsze praktyki zespołów programistycznych