.

Node.js - co to jest i co można zbudować przy jego pomocy?

Co łączy Spotify, Netflixa, Twittera i Adobe? Korzystanie z benefitów dostarczanych w pakiecie z Node.js. Netflix zmniejszył czas potrzebny na uruchomienie ich serwisu streamingowego. Twitter również osiągnął lepszą wydajność, dodatkowo zmniejszając koszt utrzymania platformy. Chcesz zrobić to samo? Z tego artykułu dowiesz się, czy Node.js może być dobrym rozwiązaniem dla Ciebie.

Co to jest Node.js?

Node.js jest asynchronicznym środowiskiem uruchomieniowym, opartym na silniku JavaScript. Node.js wykonuje kod JS poza przeglądarką. Dzięki temu możemy pisać aplikacje backendowe, które komunikują się z bazami danych i tworzą API możliwe do wykorzystania po stronie frontendowej.

Node.js jest też skryptem command line, pozwalającym, na przykład, na automatyzację powtarzalnych zadań lub na bardziej złożone zadania. To przy jego użyciu napisano takie narzędzia jak ESLint, czyli skrypt sprawdzający zgodność kodu ze standardami.

Wady i zalety Node.js

Node.js, jak każde narzędzie, powinno być wykorzystywane w przypadku, w którym poradzi sobie najlepiej. Aby być w stanie podjąć decyzję o wyższości jednego rozwiązania nad drugim, należy znać ich wady i zalety. Poniżej znajdziesz te, związane z Node.js.

Asynchroniczność

Możliwość asynchronicznego obsługiwania żądań wpływa bardzo pozytywnie na wydajność aplikacji w Node.js. Szczególnie jeśli mowa o mikroserwisach, czyli małych częściach aplikacji, które są rozwijane i wdrażane niezależnie. Ze względu na swoją naturę, mikroserwisy często komunikują się ze sobą. W świecie synchronicznym (i jednowątkowym) ich głównym zadaniem byłoby więc oczekiwanie na odpowiedź. Podejście asynchroniczne powoduje jednak, że możemy wpaść w tzw. callback hell, czyli moment, kiedy oczekujemy na jedną odpowiedź i na jej podstawie wysyłamy zapytanie po kolejne dane, i kolejne, i kolejne. Wpływa to bardzo negatywnie na wydajność i jakość kodu, który może być w takich przypadkach bardzo trudny w zrozumieniu i utrzymaniu.

Popularność

Node.js jest bardzo popularną technologią - co najmniej 30 milionów stron z niej korzysta (źródło: W3Techs). Z tego względu łatwo o dobre źródła nauki, takie jak nodejs.dev/learn, oraz świetne gotowe rozwiązania - np. Express.js. Istnieje również szerokie grono specjalistów, od których można bezpośrednio czerpać wiedzę. Lista miejsc, gdzie można nawiązać kontakt ze społecznością znajduje się w sekcji Get involved na stronie Node.js.

Node.js przez swoją popularność może być też uznawany za bezpieczne i niezawodne narzędzie. Popularność, a co za tym idzie liczba stron korzystających z narzędzia, zwiększa szanse na znalezienie i załatanie błędów bezpieczeństwa oraz innego typu, których wyeliminowanie zwiększa stabilność rozwiązania.

Kolejnym plusem popularności jest znaczna liczba rozwiązań bazujących na Node.js.- Next.js, Strapi, Meteor.js, Hapi oraz Fastify to tylko niektóre nich. Każdy z tych frameworków ma szeroką społeczność oraz wiele źródeł, z których można czerpać wiedzę.

Open source'owa natura i wsparcie dla JavaScript to jedne z wielu zalet technologii Node.js

Źródło: nodejs.dev

Skalowalność

Ze względu na swoją budowę - wątki obsługujące asynchroniczne operacje wejścia-wyjścia - Node.js jest łatwo skalowalnym narzędziem. Można to osiągnąć zarówno poprzez zwiększenie mocy obliczeniowej serwera, jak i dodanie wielu serwerów.

Niska wydajność przy zadaniach wymagających mocy obliczeniowej procesora

Domyślna jednowątkowość Node.js powoduje, że wykorzystanie pełnej mocy procesora staje się niemożliwe. Z tego powodu obliczenia wymagające znacznych zasobów procesora stają się powolne. Istnieje możliwość zoptymalizowania Node.js pod zadania wymagające dużej mocy obliczeniowej procesora, poprzez delegacje tych obciążających obliczeń do osobnego wątku. Jednak ogólna wydajność w tego typu zadaniach wypada lepiej w konkurencyjnych rozwiązaniach, zbudowanych z myślą o tworzeniu w nich aplikacji, które będą wykonywać zadania intensywnie korzystające z zasobów procesora.

Co możesz zrobić z Node.js?

Node.js sprawdza się przy renderowaniu treści po stronie serwera, do zarządzania plikami, zbierania danych czy też przy komunikacji z bazą danych. To środowisko dobrze spisuje się także przy tworzeniu narzędzi pomocnych w trakcie developmentu, automatyzacji (np. Grunt lub Gulp) oraz czuwania nad standardami kodu (np. ESLint albo JSLint).

Single Page Application

Node.js przydaje się podczas tworzenia stron SPA (Single Page Application). Jest to rodzaj aplikacji internetowej, która działa na pojedynczej stronie, a interakcja polega na podmienianiu jej części, zamiast przeładowywaniu całej strony, co powoduje, że aplikacja jest odbierana jako bardziej płynna. Częsta komunikacja z backendem jest w przypadku tego typu aplikacji rzeczą nierzadko spotykaną.

Najpopularniejszymi przykładami SPA są Gmail oraz Netflix. Mimo że obie platformy mają bardzo różne zadania, jako aplikacje SPA czerpią z benefitów dostarczanych przez Node.js, takich jak krótki czas reakcji.

REST API

REST (Representational State Transfer) API można stworzyć bardzo szybko, wykorzystując Node.js. Dzięki jego popularności istnieje już wiele narzędzi systematyzujących sposób budowania REST API. Jednym z takich narzędzi jest, wspominany już, Express.js - framework pozwalający na budowanie API RESTful.

Automatyzacja

Liczba dostępnych bibliotek i lekkość samego Node.js zachęca do używania go jako narzędzie automatyzujące zadania. Istnieją nawet gotowe rozwiązania, takie jak Robot.js, które pozwalają automatyzować najczęściej wykonywane czynności. Wieloplatformowość Node.js umożliwia wykorzystanie narzędzi w wielu środowiskach.

Narzędzia deweloperskie

Node.js, przez wzgląd na swoją charakterystykę, dobrze spełnia się w roli fundamentu pod narzędzie deweloperskie. Programiści chętnie wykorzystują Node.js do tego celu, tworząc rozwiązania, które wspomagają ich pracę. Jednym z nich jest ESLint - narzędzie służące do statycznej analizy kodu, które identyfikuje problemy w kodzie JS.

Co to jest Node.js? Podsumowanie

Node.js jest z pewnością środowiskiem zasługującym na uwagę. Jego zastosowanie jest niezwykle szerokie - od automatyzacji powtarzających się czynności, po skomplikowane i rozbudowane aplikacje, z których codziennie korzystają miliony ludzi. Chętnie pomożemy Ci w tworzeniu systemów z wykorzystaniem Node.js.

3. Najlepsze praktyki zespołów programistycznych