Bartłomiej Filipiuk

Author

Bartłomiej Filipiuk

Latest blogpost

All Blogposts

Własna akcja w module Views Bulk Operations

Moduł Views Bulk Operations jest używany, gdy chcemy dodać możliwość wykonywania masowych operacji na wybranych encjach. Mimo wbudowanych akcji takich jak np. publikacja czy usuwanie wpisów, w prosty sposób można dodać własne, złożone akcje. W tym przykładzie pokazane będzie jak dodać akcję, która zmieni stan wpisu (Workflows).

CKEditor w Drupal 8 cz. I

Czym jest CKEditor? Jest to jeden z wielu wizualnych edytorów HTML. Umożliwia proste wprowadzanie tekstu przy pomocy interfejsu, który przypomina taki edytor jak na przykład OpenOffice.  Ułatwia formatowanie tekstu przy pomocy zestawu przycisków, które służą, między innymi do takich rzeczy jak: zmiana czcionki, wielkość tekstu, wstawienie obrazka, tworzenie listy, i wiele innych. W systemie Drupal 8 CKEditor jest domyślnym edytorem tekstu. Aby z niego korzys

Tworzenie treści w Drupalu - moduł Paragraphs

Tworzenie treści z użyciem modułu Paragraphs to całkowicie odmienne podejście w porównaniu do “standardowego” tworzenia treści w Drupalu. W skrócie: przygotowujemy komponenty (paragraph type), a następnie przy tworzeniu wpisu wybieramy dowolne z dostępnych komponentów.  Komponentami mogą być proste elementy z tekstem, zawartości z kolumnami czy też złożone elementy takie jak slidery, video czy galerie zdjęć.

MG 1202 Blur

Porozmawiajmy o Twoich projektach