Zespół developerów tłumaczy projekt zadowolonemu project ownerowi

Dobra komunikacja developerów z klientem

Właściciel produktu odgrywa ważną rolę w zespole, dlatego warto ustalić z nim wspólne cele, oczekiwania i zasady już na początku projektu. W tym procesie wielką pomocą okażą się doskonałe umiejętności komunikacji.

Zadowolony klient może ponownie zatrudnić twój zespół do realizacji innego projektu lub polecić twoją agencję drupalową swoim znajomym. Z tego powodu relacje z właścicielem produktu są bardzo ważne dla sukcesu twojej firmy. Czasami nawiązanie doskonałych relacji zajmuje trochę czasu, ale dzięki zrównoważonej i skutecznej komunikacji można nieco ułatwić ten proces.

Oto kilka wskazówek dotyczących efektywnej komunikacji pomiędzy właścicielem produktu a zespołem programistów.

Spraw, żeby twój zespół działał jak dobrze naoliwiona maszyna

Jedną z pierwszych rzeczy, o których należy pamiętać jest to, że aby móc skutecznie komunikować się z właścicielem produktu trzeba w pierwszej kolejności mieć świetne relacje z własnym zespołem. Zmotywowany i zadowolony zespół pomoże ci w szybkim osiągnięciu celów twojej firmy. Słuchaj swojego zespołu, rozmawiaj o ich pomysłach i nadawaj kierunek ich działaniom. Upewnij się, że wszyscy są świadomi swoich ról w zespole i że każdy członek zespołu zna oczekiwania wobec swojej osoby.

Zachowaj kontrolę nad każdą fazą projektu. Bardzo ważne jest, aby mieć świadomość dokładnego statusu projektu przed nawiązaniem kontaktu z właścicielem produktu, aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień i sytuacji, kiedy coś, co powinno być już dawno skończone, nie jest jeszcze gotowe. Upewnij się, że nie istnieją żadne ukryte problemy, które mogą sabotować twoje wysiłki.

Utrzymuj równowagę

Inną rzeczą, o której należy pamiętać są różnice w pozycji pomiędzy tobą i właścicielem produktu. Owszem, to właściciel produktu ma prawo do podejmowania decyzji, jednak to ty masz wiedzę na temat rozwoju oprogramowania. Różnice te czasami mogą prowadzić do nieporozumień lub innych potencjalnych problemów. Z tego powodu kluczem do sprawnej komunikacji jest wzajemne zrozumienie.

W związku z tym warto upewnić się, że właściciel produktu jest świadomy tego, jak wyglądają realia rozwoju oprogramowania i jaki jest zakres funkcjonalności, które można opracować. Obie strony powinny zawsze uzgadniać i omawiać różnego rodzaju informacje, aby w ten sposób ustalać swoje oczekiwania oraz terminy. Pozwoli to na uniknięcie konfliktów, skarg oraz reklamacji klientów.

Właściciel produktu jest osobą decydującą o znaczeniu poszczególnych cech i funkcji produktu – przekazuje zespołowi, jak powinien wyglądać produkt końcowy. Jednak żądania i prośby o dodanie niektórych funkcji mogą doprowadzić do powstania gorszego produktu końcowego, dlatego trzeba czasem skutecznie przekonać właściciela produktu, że pewne zmiany są konieczne.

Kiedy produkt końcowy nie będzie działał zgodnie z oczekiwaniami, to twój zespół zostanie obwiniony za niepowodzenie. Z tego powodu warto poprosić właściciela produktu o wyjaśnienie projektu własnymi słowami, aby upewnić się, że wszyscy mają tę samą wizję.

Zrozumienie wizji właściciela produktu

Właściciel produktu przedstawia swoją wizję produktu końcowego, która stanowi jego wkład do projektu. Na podstawie tej wizji można ustalić rolę produktu końcowego, wyróżniki, które sprawiają, że jest inny niż pozostałe produkty na rynku, grupę docelową produktu, sposób osiągania zysków i powody, dla których ludzie uznają dane rozwiązanie za przydatne. Zwykle ich kompetencje i wiedza w tym obszarze znacznie przekraczają twoje. Ogólnie rzecz ujmując, właściciel produktu jest odpowiedzialny za zrozumienie cech produktu z perspektywy użytkowników końcowych i można oczekiwać, że będzie znał swój produkt na wylot.

Oznacza to, że twoim zadaniem jest wykorzystanie swojej wiedzy technicznej i doświadczenia w celu realizacji wizji właściciela produktu, co może okazać się niezastąpione przy tworzeniu doskonałego produktu. W trakcie procesu rozwoju oprogramowania powstaje konieczność dokonania wielu wyborów, które mogą potencjalnie ułatwić lub utrudnić realizację wizji. W tym procesie nie ma miejsca na błędy, ponieważ popełnianie błędów nie pozwoli na opracowanie produktu zgodnie z planem. Jeśli okażesz właścicielowi produktu prawdziwe zrozumienie i pokażesz, że doceniasz pomysły, na których opiera się cały projekt, masz dużo większe szanse na nawiązanie lepszej relacji. Zrozumienie punktu widzenia innej osoby jest jednym z elementów skutecznej komunikacji.

Przekonaj właściciela produktu do uczestnictwa w codziennych spotkaniach Scrum

Właściciele produktów zazwyczaj nie mają czasu na udział w tego rodzaju spotkaniach, więc przekonanie ich do codziennego uczestnictwa może być trudne. Warto jednak podjąć wysiłek w celu przekonania ich do udziału w tych szybkich, ograniczonych czasowo spotkaniach, podczas których podejmowane są przecież ważne decyzje dotyczące produktu.

W sytuacji, gdy właściciel produktu uczestniczy w spotkaniu Scrum, zespół czuje się bardziej odpowiedzialny za swoją pracę. Dodatkowo udział właściciela w spotkaniach pozwala na zapewnienie przejrzystości projektu, podczas gdy sam właściciel produktu zyskuje bardzo szczegółową wiedzę na temat tego, co się dzieje i może zgłaszać swoje uwagi, gdy coś wydaje się nie działać zgodnie z oczekiwaniami. To może pozwolić na zaoszczędzenie wiele czasu.

Dzięki temu cała komunikacja staje się szybsza, a wszystkie osoby zaangażowane w projekt stają się bardziej produktywne. Dlaczego? Dlatego, że nie trzeba czekać na odpowiedź właściciela produktu, ponieważ można z nim porozmawiać podczas spotkania, co daje również możliwość omówienia postępów.

Spraw, aby projekt przebiegał zgodnie z planem

Dobra komunikacja pomiędzy właścicielem produktu a programistami w całym cyklu życia produktu jest kluczowa dla sukcesu twojej firmy. Dzięki niej możesz być cały czas na bieżąco i możesz mieć całkowitą pewność, że zespół będzie pracował zgodnie z planem i dostarczy najlepszy możliwy produkt końcowy. Warto pamiętać, że właściciel produktu może również udzielić niezbędnych wskazówek twojemu zespołowi.

W związku z tym warto dołożyć wszelkich starań, aby proces komunikacji był jak najprostszy dla każdej strony zaangażowanej w proces rozwoju oprogramowania.

3. Najlepsze praktyki zespołów programistycznych