Jak zainstalować Droopler na Bluehost

Jak zainstalować Droopler na Bluehost

Bluehost jest w ścisłej dwudziestce największych firm hostingowych na świecie, obsługując ponad 2 miliony domen. W ofercie firmy znajduje się szeroki wachlarz usług. My natomiast pokażemy, jak zainstalować dystrybucję Drupala Droopler, korzystając z podstawowej oferty hostingu współdzielonego (Basic Web Hosting).

Krok 1. Przygotowanie serwera

Na początek musimy skonfigurować bazę danych i PHP. Ten etap jest niezbędny, ponieważ bez niego zainstalowanie Droopler nie będzie możliwe. Zanim jednak zaczniemy, potrzebujemy zapoznać się z wymaganiami jakie musi spełniać system, na którym chcemy uruchomić Droopler.

W celu dokonania konfiguracji naszego hostingu, po zalogowaniu się do konta korzystając z formularza logowania, przechodzimy do zakładki “Advanced”, w której znajdziemy wszystkie niezbędne funkcje:

Zakładka Advanced w Bluehost, w której znajdują się wszystkie niezbędne funkcje do konfiguracji hostingu

 

1. Konfiguracja bazy danych

Na początek musimy utworzyć nową bazę danych. Aby tego dokonać, klikamy na pozycję “MySQL Database Wizard” w sekcji “Databases”.

Sekcja Databases w Bluehost

 

Zostaniemy przekierowani na stronę kreatora bazy danych. W pierwszym kroku musimy zdefiniować nazwę bazy danych. Może być ona dowolna, w naszym przykładzie użyjemy najbardziej intuicyjnej czyli droopler. Pełna nazwa bazy danych będzie składała się z prefixu (zwykle powiązanego z id konta) i drugiego członu/nazwy zdefiniowanej przez nas.

Definiowanie nazwy bazy danych w MySQL Database Wizard

 

W następnym kroku musimy zdefiniować użytkowników bazy danych (minimum jednego) i ich hasła. Hasło możemy wygenerować za pomocą generatora (Password Generator), który znajduje się na formularzu.

Definiowanie użytkowników bazy danych w MySQL Database Wizard

 

W trzecim kroku należy przypisać uprawnienia użytkowników do naszej bazy danych. Aby instalacja Droopler działa poprawnie, najbezpieczniej jest przypisać wszystkie uprawnienia zaznaczając opcję “ALL PRIVILEGES”.

Przypisywanie użytkownikowi wszystkich uprawień do bazy danych, aby instalacja Droopler działa poprawnie

 

2. Konfiguracja PHP

Ustawienie odpowiedniej wersji języka PHP, a także dostosowanie jego konfiguracji jest kluczowe i może znacząco wpłynąć na proces instalacji. Aby dokonać niezbędnych zmian, należy przejść do sekcji “Software” w zakładce “Advanced”.

Sekcja Software w zakładce Advanced w Bluehost

 

W celu ustawienia konkretnej wersji PHP, należy kliknąć w “MultiPHP Manager”. W naszej instalacji użyjemy sprawdzonej wersji PHP 7.3.

Wybieranie konkretnej wersji PHP w MultiPHP Manager

 

W celu zmiany ustawień środowiskowych klikamy w “MultiPHP INI Editor”.

Z MultiPHP INI Editor możemy zmienić ustawienia środowiskowe

 

W pierwszym kroku należy wybrać domenę, dla której chcemy dokonać niezbędnych zmian.

Wybieranie domeny, dla której chcemy dokonać zmian w MultiPHP INI Editor

 

Następnie dostosowujemy konfigurację dla potrzeb instalatora Droopler oraz płynności działania witryny. Zwiększamy maksymalny czas wykonania skryptu (max_execution_time) do wartości 180, oraz limit pamięci do 512MB.

Dostosowywanie konfiguracji PHP dla potrzeb instalatora Droopler i płynności działania witryny

 

Pozostałe wartości pozostawiamy według domyślnych ustawień.

 

Krok 2. Pobranie Droopler

Dystrybucję Droopler można pobrać z oficjalnej strony projektu.

1. Pobierz najnowszą wersję Droopler jako archiwum zip.

Miejsce na stronie dystrybucji Drupala, z którego można pobrać paczkę instalacyjną Droopler

 

2. Przejdź do managera plików (“File Manager”) znajdującego się w sekcji “Files” w zakładce “Advanced”.

Sekcja Files w zakładce Advanced w Bluehost

 

3. Po otwarciu managera plików kliknij w przycisk “Settings” w prawym górnym rogu w celu odblokowania opcji wyświetlania ukrytych plików.

Po przejściu do sekcji Settings możemy odblokować opcję wyświetlania ukrytych plików

 

4. W eksploratorze plików znajdującym się w lewej kolumnie, kliknij na katalog public_html.

Katalog public_html w Managerze Plików w Bluehost

 

5. Kliknij na przycisk “Upload” w górnym menu w celu przesłania pliku z archiwum pobranym w pierwszym kroku.

Przycisk Upload w Managerze Plików

 

6. Przeciągnij i upuść lub wybierz plik, korzystając z systemowego eksploratora plików.

Dodawanie pliku Droopler do Managera Plików w Bluehost

 

7. Po załadowaniu pliku, kliknij w niego prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję “Extract”.

Wybieranie opcji Extract dla pliku Droopler

 

8. Ustaw katalog docelowy do wypakowania na /public_html.

Ustawianie katalogu docelowego do wypakowania pliku Droopler

 

9. Po zakończeniu wypakowania przejdź do nowo utworzonego katalogu z Droopler (w naszym przykładzie będzie to katalog o nazwie droopler-8.x-2.1) i zaznacz wszystkie pliki.

Nowo utworzony katalog z Droopler w Managerze Plików w Bluehost

 

10. Przenieś zaznaczone pliki i podkatalogi bezpośrednio do katalogu /public_html, korzystając z przycisku move dostępnego w górnym menu lub po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

Przenoszenie zaznaczonych plików do katalogu public_html

 

11. W nazwie ścieżki, do której przeniesiemy całą zawartość katalogu, pozostawiamy tylko /public_html.

Określanie ścieżki, do której przeniesiemy całą zawartość katalogu z Droopler

 

12. Po przeniesieniu plików, wracamy do katalogu /public_html i usuwamy z niego przesłane archiwum .zip (droopler-8.x-2.1-core.zip) i utworzony podczas wypakowywania katalog (droopler-8.x-2.1).

Usuwanie archiwum .zip i katalogu Droopler z katalogu public_html

 

Krok 3. Instalacja Droopler

Wszystko jest już gotowe. Aby rozpocząć proces instalacji, należy jedynie przejść na stronę, wpisując adres naszej domeny w pasku przeglądarki.

Instalator Droopler

 

Hostingi Bluehost nie oferują PHP OPcache, dlatego podczas weryfikacji wymagań pojawi się ostrzeżenie. Można je zignorować i kontynuować instalację klikając w link “continue anyway”, znajdujący się na dole strony.

Ostrzeżenia podczas weryfikacji wymagań w instalatorze Droopler

 

Ostatnim ważnym etapem jest konfiguracja bazy danych. Tu podajemy dane, które wcześniej ustawiliśmy w panelu Bluehost, czyli nazwę bazy danych, nazwę użytkownika bazy danych i jego hasło. Host i numer portu pozostają takie jak na załączonym zrzucie.

Konfigurowanie bazy danych w instalatorze Droopler

 

Po kliknięciu w “Save and continue” nie pozostaje nam już nic innego, niż zrobić sobie krótką przerwę na kawę lub herbatę, w trakcie której wykona się dalsza instalacja Drooplera.