EU dofinansowanie

Nazwa projektu:

„Wdrożenie długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej DROPTICA sp. z o.o. celem ekspansji na rynki zagraniczne”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa (1.4.B.a.b)

Co możemy dla Ciebie drobić

Porozmawiajmy o Twoich projektach