PHPUnit - Droptica Drupal Hangout

PHPUnit - Droptica Drupal Hangout

Poniżej prezentujemy kolejny hangout o Drupalu. Tym razem pokazujemy jak wykorzystać PHPUnit do testów w Drupalu.

Temat był rozpoczęty na DrupalCamp Wrocław, przykładowy projekt z testami jest dostępny na serwerze Droptica DevServer. W filmie można zobaczyć jak w praktyce tworzyć proste testy i uruchomić je na lokalnym środowisku programistycznym.