Fabryka wielu stron

Fabryka wielu stron na Drupalu

Buduj i zarządzaj portfolio wielu stron na Drupalu

Obecność on-line często zmusza firmy do posiadania wielu stron internetowych: osobna strona dla każdej marki, produktu, kraju. Utrzymywanie dziesiątek lub setek stron może szybko przerodzić się w czasochłonne i drogie przedsięwzięcie.
Na szczęście pomóc może Drupal.

Funkcjonalność multi-site jest wbudowana w Drupala

Drupal oferuje bardzo skuteczny sposób serwowania wielu stron internetowych z tego samego kodu. Koszt zarządzania platformą typu multi-site jest znacznie niższy niż zarządzanie wieloma stronami oddzielnie.

Typowe scenariusze

Scenariusz 1 Strona per kraj

Strona per kraj

Globalne korporacje często posiadają całe floty stron. Każdy kraj posiada własny zespół marketingowy, który zarządza treściami dla danego kraju. Języki również z reguły różnią się między stronami.

Przy pomocy Drupala, można z łatwością stworzyć silnik, który udostępni każdemu krajowi osobną stronę internetową, umożliwiając jednocześnie pełną kontrolę nad przekazem dla użytkownika, ale jednak w ramach granic wyznaczonych przez corporate identity danej korporacji. Koszt takiej fabryki stron jest znacząco niższy, niż scenariusza, w którym każdy kraj odrębnie buduje swoją stronę internetową.

Strona per marka

Firma posiada wiele marek. Każda marka wymaga odrębnej strony. Strony różnią się wizualnie między sobą (każda marka ma swój brand book), ale wymagania funkcjonalne są w większości takie same (bannery, video, slidery, formularze i tym podobne).

Dzięki temu, że w Drupalu warstwa prezentacyjna (wygląd) jest oddzielona od warstwy funkcjonalnej systemu, możemy od razu stworzyć funkcjonalność dla wszystkich stron i zmieniać jedynie wygląd elementów, aby były zgodne z wymaganiami danej marki.

Scenariusz 2
Scenariusz 3

Ta sama marka, wiele stron

Czasem jedna marka wymaga wielu stron. Będą one podobne w wyglądzie, ale mogą posiadać pewne różnice.

W Drupalu można stworzyć dziedziczenie elementów wyglądu. Jedna warstwa wizualna może dziedziczyć po drugiej, a następnie nadpisywać tylko niektóre elementy.

Takie podejście znacząco obniża koszty tworzenia i utrzymania wielu podobnych wizualnie stron dla jednej marki.

Drupal jest niezwykle elastycznym CMS-em dla multisite

Możesz tworzyć bardzo wielorakie i skomplikowane konfiguracje współdzielenia funkcjonalności i wyglądu pomiędzy różnymi stronami.

Jak to działa?

 

Schemat fabryka stron

Case Study

Bank oszczędza czas wykorzystując instalację multisite

Bossa website

Nasz klient z sektora finansowego - nazwijmy go Bank ABC - wykorzystuje instalację multisite, aby zarządzać portfolio stron internetowych, skierowanych do swoich klientów w krajach europejskich.

1. Wykorzystując jeden kod, może tworzyć funkcjonalność dostępną od razu dla wszystkich stron i rynków.

2. Oszczędza czas na utrzymaniu. Wgrywanie poprawek bezpieczeństwa odbywa się tylko raz do jednego kodu i poprawki są automatycznie dostępne na wszystkich stronach.

Sprawy istotne przy projektach mulitstron

Jeśli musisz zbudować wiele stron internetowych, stworzenie fabryki stron multisite jest często dobrym rozwiązaniem. Istnieją jednak istotne elementy, które musisz wziąć pod uwagę:

1. Architektura jest ultra ważna - poprawne zaprojektowanie architektury na początku projektu jest bardzo istotne. Poprawa błędów popełnionych na etapie architektury jest z reguły niezwykle kosztowna i nie zawsze możliwa. Decyzje o tym, jak współdzielić ustawienia, skórki i co po czym dziedziczyć są wyjątkowo ważne.

2. Procesy wytwórcze i mechanizmy testowania są koniecznością - stworzenie jednego silnika dla wielu stron, przynosi ogromne oszczędności, lecz wymaga również dokładnego testowania. Ponieważ wszystkie strony internetowe korzystają z tego samego kodu, trzeba go bardzo dokładnie przetestować, aby upewnić się, że nie wywołuje on błędów na żadnej ze stron. Jeśli zarządzasz setkami stron, robienie tego ręcznie jest oczywiście niemożliwe. Zestaw testów automatycznych i proces ich wykonywania są niezbędne.

3. Mechanizm deploymentu - wysłanie nowego kodu na wiele stron internetowych wymaga pewności, że wszystko przebiega poprawnie. Ręczne wykonywanie czynności na wielu stronach jest czasochłonne, nudne i generuje dużo błędów. Automatyczne mechanizmy natomiast pozwalają na pewny i szybki deployment.

Co możemy dla Ciebie drobić

Zaplanuj rozmowę wideo i skonsultuj swój projekt

Jak pomagamy w budowaniu fabryk stron internetowych

 

 

1. Doświadczenie w projektowaniu - skutecznie zaprojektowaliśmy i dostarczyliśmy fabryki stron wielokrotnie. Wykorzystywaliśmy do tego zarówno system Acquia Cloud Site Factory, jak i inne mechanizmy hostingowe - w tym AWS.

2. Doświadczenie w tworzeniu - utrzymujemy i rozwijamy platformy multi-site przez lata. Z naszym doświadczeniem możemy pomóc nawet w bardzo skomplikowanych systemach.

3. Proces testów najwyższej klasy - nasz zespół testerów jest bardzo doświadczony w testowaniu instalacji multisite tak, aby zapewnić, że zmiany wdrażane na jedną ze stron nie będą miały negatywnego wpływu na inne strony w portfolio.

Droopler drupal dla stron korporacyjnych

Droopler - dystrybucja doskonała
dla instalacji multistron

Jesteśmy autorami dystrybucji Drupala (przygotowanej instalacji drupalowej), która jest doskonała do tworzenia instalacji typu multi-site. Droopler składa się z wielu elementów wizualnych, które mogą być włączane i wyłączane na konkretnych stronach, w zależności od potrzeb.

Zawiera on również dwupoziomową warstwę prezentacyjną (theme), która pozwala na bardzo proste dopasowanie wyglądu do identyfikacji wizualnej danej firmy i umożliwia ponadto kreowanie wielu motywów graficznych, dziedziczących z jednego głównego. Pozwala to na stworzenie wielu podobnych stron różniących się jedynie detalami.

Banki wybierają Drupala.

DM BOŚ wybrał Drupala żeby budować swoje strony internetowe. To pomogło mu wykreować, a tym samym zaoferować świeże doświadczenie dla użytkowników, skracając czas wytworzenia i utrzymania strony.

Bossa