.

Jak dostosować strony terminów taksonomii w Drupalu? Taxonomy Views Integrator

Standardowy sposób zarządzania trybem wyświetlania w Drupalu może być w niektórych przypadkach zbyt ograniczony. Jeśli chcesz w sprawny sposób tworzyć zróżnicowane widoki, wykorzystywane podczas listowania terminów lub treści, które odnoszą się do terminów, możesz skorzystać z Layout Buildera. Co w przypadku, w którym, przykładowo, interfejs graficzny, złożoność lub generyczność wykreśla to narzędzie z listy rozważanych rozwiązań? Z pomocą przychodzi moduł Taxonomy Views Integrator (TVI).

Moduł Drupala Taxonomy Views Integrator - informacje ogólne

Funkcjonalność modułu Taxonomy Views Integrator pozwala na tworzenie wielu widoków, które mogą zostać częścią trybów wyświetlania całych słowników lub pojedynczych terminów.

Moduł powstał 11 września 2009 roku. Najnowsza aktualizacja do Drupala 7 miała miejsce 20 września 2016 roku, a do wersji na Drupala 8 i 9 - 10 czerwca 2021 roku.

Popularność modułu TVI

Na dzień pisania tego artykułu około 25 tysięcy stron używa tego modułu. Moduł traci na popularności dla Drupala 7, najprawdopodobniej z powodu ogólnej migracji na Drupala 9. Wersja modułu na Drupala 8 i 9 cieszy się stałym wzrostem instalacji. Biorąc pod uwagę ogól dostępnych wersji, moduł w ostatnim czasie utrzymuje stałą popularność.

Moduł Drupala Taxonomy Views Integrator utrzymuje rosnącą popularność dla Drupala 8 i 9

 

Autorzy modułu

Głównym twórcą projektu jest Derek Webb (derekwebb1). Na liście wyróżnionych maintainerów znajdują się też Kevin Quillen (kevinquillen), Michael O'Hara (mikeohara), Rich Gerdes (richgerdes) oraz Edouard Cunibil (DuaelFr).

Instalacja

Moduł nie wymaga żadnych zewnętrznych bibliotek. Zależności TVI ograniczają się jedynie do modułów Views oraz Taxonomy. Oba są dostępne w rdzeniu Drupala.

Rekomendujemy instalację za pomocą Composera.

$ composer require drupal/tvi

 

Do czego służy moduł Taxonomy Views Integrator?

Używając wyłącznie modułów Views i Term, możesz nadpisywać terminy we wszystkich słownikach. Taxonomy Views Integrator integruje słowniki i terminy z widokami w bardziej przystępny sposób. Włączając ten moduł, możesz stworzyć taki widok, w którym nadpiszesz listę terminów w określonym słowniku, mając dodatkowo pełny wpływ na sposób, w jaki widok jest prezentowany. Równie łatwo możesz podpiąć inny widok pod konkretny termin. Dzięki takiej dowolności, w łatwy sposób stworzysz, na przykład, zróżnicowane od strony wyglądu podstrony o określonej tematyce, która będzie definiowana na podstawie terminów.

Uprawnienia

Moduł dostarcza nowe uprawnienia. Ich lista jest zależna od liczby dostępnych słowników.

Administer taxonomy views integrator

Uprawnienie to pozwala na zarządzanie globalnymi ustawieniami modułu oraz na edycję jego ustawień we wszystkich słownikach oraz terminach. Zaleca się nadanie tego uprawnienia jedynie zaufanym rolom.

Define the view override for terms in {VOCABULARY_NAME}

Nadanie tego uprawnienia pozwoli na nadpisanie widoku używanego przy konkretnych terminach w danym słowniku.

Define the view override for the vocabulary {VOCABULARY_NAME}

To uprawnienie pozwoli na nadpisanie widoku dla całego słownika.

Użycie modułu Taxonomy Views Integrator

Po włączeniu modułu i nadaniu uprawnień przychodzi pora na zapoznanie się z ustawieniami globalnymi, które dostarcza. Istnieją jedynie dwa. Pierwszym jest Don't display a view by default, którego zaznaczenie spowoduje, że domyślny widok Taxonomy term w trybie wyświetlania Page nie zostanie użyty. Drugim zaś jest Use global view override, którego zaznaczenie umożliwi nadpisanie domyślnego globalnego widoku, a dodatkowo pozwoli na wybór trybu wyświetlania.

Globalne ustawienia modułu Drupala Taxonomy Views Integrator

 

Widoki możesz wybierać również dla słowników oraz terminów. W obu przypadkach formularz konfiguracyjny wygląda tak samo. Masz do wyboru:

  • flagę, pozwalającą na włączenie nadpisania,
  • listę widoków, z której możesz wybrać interesujący Cię widok oraz tryb wyświetlania z tego widoku,
  • opcję Child terms will use these settings, której zaznaczenie spowoduje, że wszystkie dzieci słownika lub terminu będą używać tego samego widoku w tym samym trybie wyświetlania, 
  • oraz opcję Pass all arguments to views - zaznaczenie jej zagwarantuje, że widok otrzyma wszystkie argumenty podane w ścieżce, jak na przykład identyfikator terminu.
Wybieranie widoków dla słowników i terminów w ustawieniach Taxonomy Views Integrator

 

Formularz konfiguracyjny TVI został zintegrowany z formularzami edycji słowników oraz terminów. Jest więc dostępny pod adresami

/admin/structure/taxonomy/manage/{vocabulary_machine_name}

dla słowników oraz

taxonomy/term/{term_id}/edit

dla terminów.

Moduł Drupala Taxonomy Views Integrator - podsumowanie

Jeśli Twoja strona wymaga większej dowolności w kwestii prezentacji terminów oraz słowników, moduł Drupala Taxonomy Views Integrator z pewnością spełni te oczekiwania. Moduł jest prosty w obsłudze i wymaga jedynie znajomości podstaw tworzenia widoków. Pełna dowolność oznacza również możliwość tworzenia niestandardowego stylowania dla stworzonych widoków, co może wymagać bardziej dogłębnej znajomości Drupala. Jeśli w Twoją wizję strony nie wpisuje się standardowy wygląd widoków, a sama integracja z TVI to za mało, nasz zespół zajmujący się tworzeniem ston na Drupalu chętnie udzieli Ci pomocy.

3. Najlepsze praktyki zespołów programistycznych