.

Trendy w branży produkcyjnej — jakie rozwiązania warto wdrożyć?

Jakie są interesujące trendy w branży produkcyjnej? Na czym polegają możliwości i ograniczenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych? Tłumaczymy, jak wygląda dziś rynek firm produkcyjnych oraz jakie są ich największe wyzwania. Dowiedz się, jak zredukować wydatki i zwiększyć wydajność biznesu.

Branża produkcyjna dzisiaj — statystyki

Pandemia COVID-19 wpłynęła na wiele sektorów gospodarki, także na branżę produkcyjną. Mimo różnych trudności, jakie się pojawiły (opóźnień w dostawach, wzrostu kosztów produkcji i niepewności na rynku), aktualnie widać zmiany na lepsze. W 2021 roku odnotowano wzrost produkcji o 8,3%. Nie oznacza to jednak końca problemów dla firm działających w tej branży.

Dynamiczny rozwój technologii produkcyjnej niesie za sobą nie tylko szanse, ale także wyzwania. Część przedsiębiorstw inwestuje we wdrożenie nowych rozwiązań, co zauważalnie zwiększa ich konkurencyjność i zmusza inne firmy do pójścia w ich ślady. Jednymi z największych wyzwań w dzisiejszym świecie produkcji są zwiększenie wydajności w zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa instytucji. To drugie jest szczególnie ważne, jeżeli przedsiębiorstwo zamierza wdrażać coraz to nowsze rozwiązania wykorzystujące dane. Urządzenia działające w sieci internetu rzeczy oraz te ułatwiające utrzymanie maszyn w dobrym stanie nie tylko używają, ale też generują nowe informacje. Zatem konieczne jest ich odpowiednie zabezpieczenie.

Nie da się także nie zauważyć, że firmy starają się rozwijać swoje strony korporacyjne, wyposażając je w ciekawe funkcjonalności (czatboty, elementy grywalizacji, nowoczesne wyszukiwarki produktów — np. wykorzystujące rozwiązanie visual search itp.).

Warto skierować wzrok w stronę najnowszych trendów w sektorze produkcyjnym i sprawdzić, jakie rozwiązania pomogą w redukcji kosztów i usprawnieniu działania firmy.

1. Udoskonalanie łańcucha dostaw

Od wydajności łańcucha dostaw zależy sukces firmy produkcyjnej. Odpowiedni poziom niezbędnych materiałów i narzędzi na magazynach pozwala przedsiębiorstwu na osiągnięcie maksymalnej efektywności. Utrzymanie optymalnego stanu magazynowego jest niezwykle trudne, dlatego coraz częściej firmy decydują się na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w magazynach.

W zarządzaniu dostawami i magazynami, zwłaszcza w olbrzymich firmach produkcyjnych, coraz częściej stosuje się automatyzację. W przypadku łańcucha dostaw oznacza ona wykorzystanie specjalnych systemów (np. oprogramowania do automatyzacji składania zamówień, do kontrolowania warunków na magazynie), które umożliwiają znaczne ograniczenie pracy człowieka, a nawet możliwość niemal całkowitego wykluczenia go z procesu zarządzania stanami magazynowymi. Polega to między innymi na monitorowaniu stanów magazynowych i automatycznym generowaniu zamówień.

Eksperci przewidują, że strategie łańcucha dostaw w 2022 r. będą wielotorowe. Zgodnie z badaniami, 41% ankietowanych członków zarządów (lub innych pracowników na szczeblu kierowniczym) zadeklarowało, że ich firmy będą dalej dywersyfikować lub dodawać nowych dostawców do swoich sieci dostaw. Oznacza to najprawdopodobniej, że tempo wdrażania nowoczesnego oprogramowania do zarządzania stanami magazynowymi będzie wzrastać w tej branży.

Oprogramowania do automatyzacji pracy na magazynie można połączyć z rozwiązaniami używającymi sztucznej inteligencji. Specjalne algorytmy są w stanie na bieżąco śledzić zużycie materiałów i narzędzi. Mogą także analizować te dane, aby dostosowywać zamówienia do aktualnego zużycia, zamiast korzystać ze zdefiniowanych wcześniej stanów. Dzięki temu pracownik działu zakupowego traci mniej czasu na analizę i modyfikowanie zamówień.

Inną przydatną integracją jest także połączenie systemu magazynowego z oprogramowaniem dostawców. Nowoczesne rozwiązania, ulepszane za pomocą sztucznej inteligencji wybierają partnerów z baz danych firmy, na podstawie wytycznych zgodnych z jej strategią - ceny, historii zakupów czy kierowania się zasadą zrównoważonego rozwoju.

2. Wykorzystanie internetu rzeczy

Niemal połowa (bo aż 45%) decyzyjnych przedstawicieli firm produkcyjnych, ankietowanych przez Deloitte do publikacji Manufacturing Industry Outlook, spodziewa się dalszego wzrostu efektywności operacyjnej, w wyniku inwestycji w internet rzeczy (ang. Internet of things - IoT). Jest to technologia, która tworzy połączenie pomiędzy produktem, użytkownikiem końcowym a producentem. Ten ostatni otrzymuje informacje na temat tego, jak używany jest produkt i jaka jest jego wydajność w czasie rzeczywistym.

Zastosowanie internetu rzeczy w produkcji daje dostęp do większej ilości danych, które mogą być następnie wykorzystane na wiele sposobów, np. w procesach projektowania nowych produktów, przy naprawianiu produktów na gwarancji, a nawet do tworzenia kampanii reklamowych. Urządzenia IoT są głębokim źródłem informacji nie tylko o działaniu produktu, ale także o zwyczajach i zachowaniach użytkownika końcowego.

Pierwsze zastosowanie IoT w produkcji to właśnie ulepszanie produktów. Firmy, które nie wdrożyły rozwiązań opartych o internet rzeczy, muszą polegać na kosztownych badaniach rynku, a ich realizacja może być czasochłonna. Co więcej, efekty tych badań nie zawsze są w pełni wiarygodne. Dzięki IoT producenci uzyskują dostęp do informacji bezpośrednio od użytkowników. Dane są generowane w trakcie używania sprzętów i przesyłane do systemów przedsiębiorstwa, a następnie analizowane. Internet rzeczy pozwala także na dostosowanie stanów magazynowych do popytu na dany produkt. Ułatwia zarządzanie łańcuchem dostaw, dostarczając systemom przydatne informacje na temat zapotrzebowania.

IoT jest w stanie monitorować pracę urządzeń i produkcję w czasie rzeczywistym, a to oznacza, że ta technologia w produkcji może być zastosowana do wykrywania defektów w produktach i oceny ich jakości. Tym samym można zdjąć to żmudne i czasochłonne zajęcie z barków firmowych ekspertów i przekierować ich do pracy wymagającej więcej ludzkiej inteligencji i kreatywności. Ponadto sensory IoT mogą odbierać bodźce i dostarczyć dane do systemów, które są w stanie ocenić warunki i sytuację na hali produkcyjnej. Przesyłanie i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym nie tylko pomaga w utrzymaniu maszyn produkcyjnych w lepszym stanie, ale także zwiększa bezpieczeństwo, np. poprzez awaryjne wyłączenie, kiedy w polu pracy znajdzie się obcy obiekt (niepożądany przedmiot lub pracownik).

3. Zastosowanie robotyki i zwiększanie automatyzacji

Dużą część prac niewymagających ludzkiej inteligencji i zdolności mogą wykonywać roboty. To oznacza, że przedsiębiorstwo może ograniczyć liczbę pracowników wykonujących manualne zadania, a tych niezastąpionych przekierować do pracy zgodnej z ich kwalifikacjami. Połowa ankietowanych przez firmę Deloitte dyrektorów przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego spodziewa się zwiększenia efektywności operacyjnej w 2022 r., dzięki inwestycjom w roboty produkcyjne i coboty. Prognozuje się również, że inwestycje w sztuczną inteligencję przyniosą skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) powyżej 20% do 2025 roku.

Urządzenia wyposażone w sztuczną inteligencję i IoT mogą zastąpić ludzkich pracowników na wielu etapach produkcji. Wdrożenie RPA (Robotic Process Automation), jako technologii produkcyjnej umożliwiającej automatyzację wielu powtarzalnych i rutynowych zadań, pozwala na znaczne zredukowanie regularnych wydatków. Decydując się na, chociażby częściowe, wdrożenie RPA, można zredukować liczbę defektów i zwiększyć skuteczność procesów kontroli i oceny jakości. Tradycyjne czynności, przeprowadzane w celu sprawdzenia wykonania i działania produktów, wymagają dużo czasu. Ponadto podczas takiej weryfikacji zdarzają się błędy. Maszyny, w przeciwieństwie do ludzi, nie popełniają błędów. Jeżeli wystąpi usterka, nadzorca zostanie poinformowany przez system, przez co jest mniej strat w materiałach, czasie i budżecie.

Roboty RPA mogą działać nie tylko w halach produkcyjnych, ale także w magazynach, zastępując pracowników i obsługiwane przez nich maszyny i narzędzia. Automatyzują nie tylko samą produkcję, ale także magazynowanie i transport, a ich systemy zbierają dane i generują raporty, umożliwiające monitorowanie i usprawnianie pracy w przedsiębiorstwie.

4. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa

Szkolenie pracowników na temat zagrożeń i dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa nie jest priorytetem niektórych przedsiębiorców, a to osłabia bezpieczeństwo firmy. Do najczęstszych technik wykorzystywanych przez hackerów należy phishing — wyłudzanie poufnych danych (np. w trakcie próby logowania). Dlatego należy regularnie uświadamiać pracowników w zakresie ryzyka.

Rodzaje cyberataków, które były najczęstsze w ostatnich latach w różnych branżach

Źródło: raport Deloitte Manufacturing Industry Outlook 2022

Produkcja zastąpiła usługi finansowe jako najczęściej atakowana branża w 2021 roku. Podatność przedsiębiorstw z tego sektora gospodarki na cyberataki wynika przede wszystkim z częstego korzystania z usług OT polegających na monitorowaniu stanu urządzeń i wydajności procesów przemysłowych za pomocą odpowiednich systemów. W ubiegłym roku 61% incydentów w organizacjach stosujących usługi OT miało miejsce w sektorze produkcyjnym, a 36% z nich wykonano, stosując oprogramowanie ransomware (oprogramowanie szyfrujące pliki na dysku lokalnym i sieciowym, dopóki żądania przestępców nie zostaną zrealizowane).

Zgodnie z raportem Manufacturing Industry Outlook 2022 (Deloitte) zdecydowana większość przedstawicieli firm produkcyjnych (85%) spodziewa się, że ich organizacje będą inwestować więcej w zapobieganie cyberprzestępstwom w 2022 roku. Ponad połowa ankietowanych (56%) przewiduje większe wydatki na wykrywanie zagrożeń. Znaczna część respondentów planuje przeznaczyć więcej funduszy na opracowanie strategii reagowania na ataki.

Współcześnie firmy produkcyjne wykorzystują mnóstwo urządzeń generujących dane i systemów zbierających i przetwarzających informacje. Sama ich liczebność zwiększa podatność organizacji na cyberataki. Bardzo trudne jest odpowiednie zabezpieczenie wielu systemów stale wymieniających dane (IoT, RPA). Zatrudnienie adekwatnej liczby pracowników z właściwymi kwalifikacjami i doświadczeniem może generować dużo kosztów i nie jest łatwe. Rozwiązaniem tego problemu może być coraz popularniejszy outsourcing usług cyberbezpieczeństwa. Polega to na przekazaniu zadania ochrony systemów firmy zewnętrznej organizacji wyspecjalizowanej w dbaniu o cyberbezpieczeństwo.

5. Zrównoważone inwestowanie

Konsumenci lubią tzw. zielone firmy — takie, które nie są nastawione wyłącznie na zysk, ale posiadają także cele społeczne, np. ograniczenie szkodliwego wpływu fabryk na środowisko, wspieranie mniej rozwiniętych regionów czy ochronę zwierząt. Przedsiębiorstwa produkcyjne mogą angażować się w wyżej wspomniane inicjatywy na wiele sposobów, wykorzystując materiały z recyklingu, oszczędzając wodę lub energię, a także finansując inicjatywy społeczne.

Według badań Gartnera do 2024 roku 75% z 20 światowych gigantów produkcji dóbr konsumpcyjnych zaangażuje się we współpracę ekosystemową, której celem będzie wzrost gospodarczy i zrównoważony rozwój. Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami i różnymi organizacjami społecznymi oraz zrównoważone inwestowanie są najnowszymi trendami w branży produkcyjnej.

W rzeczywistości angażowanie się w kształtowanie sytuacji na świecie nie ma wyłącznie medialnego wymiaru. Współpraca z fundacjami, organizacjami i przedsiębiorstwami w ramach akcji społecznych daje firmie możliwość rozwoju, poprzez wymianę doświadczeń, danych, technologii produkcyjnej (i nie tylko) i budowanie wzajemnego zaufania.

6. Zapobieganie opóźnieniom dzięki utrzymaniu predykcyjnemu

Dane wskazują, że konserwacja predykcyjna może skrócić przestoje w produkcji o od 30% do 50%, wydłużyć żywotność maszyny o 20% do 40% i obniżyć koszty o ponad 30%. Warto mieć na uwadze, że taniej jest zadbać o dobry stan urządzeń, niż przerywać produkcję i tracić pieniądze na naprawy.

Utrzymanie predykcyjne to technika oparta na uczeniu maszynowym (ML — machine learning), dzięki której udaje się zredukować liczbę przestojów wynikających z problemów sprzętowych i pozwala na dłuższe utrzymanie maszyn w dobrym stanie. Systemy zasilane przez sztuczną inteligencję i ML stale monitorują działanie maszyn i informują pracowników, kiedy pojawia się konieczność wykonania konserwacji lub naprawy. Dzięki temu mogą być one robione wtedy, gdy są rzeczywiście potrzebne. Wykorzystując niewyobrażalne ilości danych, algorytmy mogą oszacować, kiedy może wystąpić defekt. Dzieje się tak, ponieważ dzięki analizie w czasie rzeczywistym „widzą”, kiedy wydajność spada lub zostaną wykryte wczesne objawy defektów negatywnie wpływających na efektywność produkcji.

Utrzymanie predykcyjne to najbardziej efektywna dla firmy strategia zarządzania maszynami, ponieważ pozwala na optymalizację kosztów i działań. Zgodnie z raportem Deloitte’a, wdrożenie utrzymania i konserwacji maszyn z wykorzystaniem analityki predykcyjnej może zwiększyć wydajność firmy produkcyjnej o nawet 25%. Stosując analitykę predykcyjną do oceny stanu urządzeń, przedsiębiorstwa ograniczają wydatki na naprawy, dokonując wymian części wówczas, gdy jest to naprawdę konieczne i redukują koszty związane z przestojami na produkcji w przypadku awarii. Systemy umożliwiające monitorowanie stanu urządzeń zbierają i przetwarzają dane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu obsługa szybko otrzymuje informację, kiedy pojawia się ryzyko i rekomendację działań, które należy podjąć. Stosując to rozwiązanie, można też lepiej zarządzać pracą na produkcji, identyfikując wcześniej procesy, które najczęściej powodują usterki czy przerwy w pracy.

Korzyści z utrzymania predykcyjnego, które jest jednym z trendów w branży produkcyjnej

Źródło: raport Deloitte Predictive Maintenance

7. Rozwijanie usług w modelu EaaS (Equipment-as-a-Service)

Equipment-as-a-Service to rodzaj usługi B2B, który może zrewolucjonizować rynek produkcyjny. Polega on na sprzedawaniu usługi realizowanej przy pomocy danego produktu lub wyników produkcji zamiast samego produktu (maszyny). Dzięki rozpowszechnieniu usługi polegającej na udostępnianiu urządzeń w modelu EaaS przedsiębiorstwa będą w stanie rozszerzyć swoją ofertę lub zwiększyć produkcję, a producenci zwiększą swoje zyski. Zgodnie z przewidywaniami analityków z Gartnera, chociaż dzisiaj taki rynek praktycznie nie istnieje, do 2023 roku 20% producentów sprzętu przemysłowego będzie oferować EaaS w pakiecie z funkcjonalnościami typowymi dla urządzeń IoT.

Zaoferowanie atrakcyjnej usługi może wymagać wejścia we współpracę z innymi przedsiębiorstwami. W ten sposób można zaprojektować kompleksowe oferty, które wyróżnią firmę spośród konkurencji. Warto rozważyć skorzystanie z IoT i analizy opartej na sztucznej inteligencji, co pozwoli lepiej zrozumieć potrzeby branży produkcyjnej i tworzyć usługi dostosowane do oczekiwań użytkowników, a także poprawiać ich zadowolenie z korzystania z nich.

Kluczowe dla osiągnięcia sukcesu z wykorzystaniem modelu EaaS jest zapewnienie klientom wysokiej jakości doświadczeń. Dlatego usługodawca powinien stworzyć możliwość personalizacji usługi, aby zaspokoić potrzeby klienta. Wówczas będzie on w stanie w taki sposób skonfigurować pakiet usług, aby odpowiadał jego oczekiwaniom. Do tego niezbędna będzie automatyzacja procesów i udostępnienie klientom biznesowym nowoczesnej platformy, umożliwiającej zakupienie i zrealizowanie usługi szybko i łatwo.

8. Wdrażanie funkcjonalności e-commerce na stronach firmowych

8% europejskich producentów sprzedaje swoje produkty za pośrednictwem stron e-commerce. Można za ich pomocą oferować różne usługi i produkty - zarówno fizyczne, jak i cyfrowe, a także prowadzić sprzedaż w modelu EaaS. Niezależnie od typu oferty, udostępnienie klientom intuicyjnego, estetycznego sklepu internetowego jest bardzo ważne. Producenci budują sklepy online, aby zaopatrywać inne firmy produkcyjne w surowce, materiały produkcyjne, gotowe produkty i usługi.

Zalet stworzenia strony e-commerce dla firmy produkcyjnej jest wiele. Wykorzystując funkcjonalności charakterystyczne dla sklepów internetowych przedsiębiorstwa:

  • automatyzują obsługę i przyspieszają proces zakupowy,
  • zyskują dostęp do szerszego grona potencjalnych klientów,
  • zyskują dostęp do rozwiązań, dzięki którym sprzedaż staje się skuteczniejsza (narzędzia do personalizacji zamówień, systemy rekomendacyjne, programy lojalnościowe itd.),
  • poszerzają swoją ofertę, ponieważ sklep internetowy pozwala na sprzedawanie zarówno produktów fizycznych, jak i produktów cyfrowych (szkolenia, e-booki, podręczniki) oraz usług (serwisowanie itd.), co otwiera przed firmami wiele ciekawych możliwości.

Dzięki wprowadzeniu rozwiązań e-commerce na swojej stronie przedsiębiorstwa zyskują kolejny kanał sprzedaży dla swoich produktów. Warto jednak zadbać nie tylko o ciekawe funkcjonalności, ale także o przemyślany i nowoczesny design stron produkcyjnych.

Z odpowiednią platformą e-commerce firma może zaoferować swoim klientom różne metody płatności, dostaw, stworzyć programy lojalnościowe i z łatwością zarządzać cenami. Rozwijanie funkcjonalności e-commerce w sektorze produkcyjnym jest trendem szczególnie wartym uwagi, jako że jego wdrożenie nie jest aż tak kosztowne, jak wprowadzanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w produkcji, a jednocześnie może znacznie zwiększyć zyski danego przedsiębiorstwa. Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego staje się współcześnie standardem w obsłudze klienta (indywidualnego i biznesowego) w wielu branżach.

Trendy w branży produkcyjnej - podsumowanie

Wprowadzanie najnowszych trendów w produkcji pozwala firmom przezwyciężyć liczne wyzwania. Do największych z nich można dziś zaliczyć wydajne zarządzanie łańcuchem dostaw, zabezpieczenie systemów przed cyberatakami, a także wdrażanie funkcjonalności e-commerce na stronach firmowych. Rozwiązania wykorzystujące internet rzeczy, sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i automatyzację można zastosować w różnych procesach w firmie produkcyjnej (w magazynowaniu, produkcji transporcie, marketingu i sprzedaży), aby zwiększyć ogólną wydajność przedsiębiorstwa.

Możemy zaprojektować i zbudować wysokiej jakości stronę dla firmy produkcyjnej z funkcjonalnościami e-commerce, dzięki której zyskasz ważny kanał sprzedaży i komunikacji z klientami.

.