-

Co to jest React i jak go używać w projektach? Kompleksowy przewodnik

Czy React to tylko chwilowa moda, czy jeden z fundamentów nowoczesnego frontendu? W naszym przewodniku odkryjemy, jak ta biblioteka może przekształcić Twoje podejście do projektowania aplikacji. Zbadamy jej kluczowe koncepty, praktyczne zastosowania i najlepsze praktyki, niezbędne do efektywnego wdrażania w projektach IT.

Co to jest React JS?

React to otwartoźródłowa biblioteka JavaScript stworzona przez Facebooka. Pozwala ona developerom na budowanie dużych aplikacji internetowych, które mogą zmieniać dane, nie przeładowując przy tym strony. Kluczową cechą Reacta jest oparcie na komponentach, które umożliwiają tworzenie izolowanych i ponownie wykorzystywalnych bloków kodu, co przekłada się na szybszy i bardziej efektywny rozwój aplikacji.

React JS jest deklaratywny, co oznacza operowanie na wyższym poziomie abstrakcji. W skrócie – kod opisuje "co" powinno zostać wykonane, a nie "jak" to dokładnie zrobić, upraszczając i przyspieszając w ten sposób proces tworzenia kodu. Ze względu na swoją wydajność, skalowalność i bogate wsparcie społeczności biblioteka ta jest fundamentem dla wielu nowoczesnych aplikacji.

Wady i zalety stosowania Reacta

Niewątpliwie React wyróżnia się jako jedna z najbardziej popularnych bibliotek JavaScript do budowy interfejsów użytkownika. Przyjrzyjmy się bliżej, dlaczego stała się ona tak cenionym narzędziem wśród developerów oraz jakie niesie za sobą wyzwania.

Zalety Reacta

  • Komponentowa architektura: Dzięki wspomnianej modułowej budowie, React pozwala na tworzenie przejrzystego i łatwego do zarządzania kodu, który można wykorzystywać wielokrotnie w różnych częściach aplikacji, a nawet w całkowicie innych aplikacjach.
  • Deklaratywność: Ułatwia tworzenie interaktywnych interfejsów użytkownika przez precyzyjne określenie wyglądu UI w różnych stanach aplikacji.
  • Narzędzia deweloperskie: Rozbudowane narzędzia takie jak React Developer Tools znacznie usprawniają proces debugowania i profilowania aplikacji.
  • Społeczność i ekosystem: Dostęp do rozległej, doświadczonej społeczności oraz mnóstwa gotowych rozwiązań i komponentów pomaga przyspieszyć rozwój projektu. Dzięki rozbudowanym zasięgom, większość nowych bibliotek czy frameworków oferuje integracje z Reactem.
React to popularna biblioteka o komponentowej architekturze, deklaratywności i aktywnym ekosystemie.


Wady Reacta

  • SEO: React ładuje treść dynamicznie, a co za tym idzie – optymalizacja aplikacji pod względem pojawiania się w wynikach wyszukiwania może stanowić problem.
  • Szybkość rozwoju: Częstotliwość wydawania nowych wersji łamiących kompatybilność wsteczną może powodować problemy zarówno od strony biznesowej, jak i dla twórców aplikacji.

Jak używać Reacta?

Użycie Reacta zaczyna się od zrozumienia jego podstawowych koncepcji, takich jak komponenty, JSX, stany i właściwości.

Komponenty to niezależne, ponownie wykorzystywalne części aplikacji, które można łączyć w większe całości. JSX jest składnią podobną do HTML, pozwalającą na opisywanie struktury komponentów w sposób zrozumiały i czytelny. Stany są używane do przechowywania informacji, które mogą się zmieniać w czasie, natomiast właściwości umożliwiają przekazywanie danych i funkcji między komponentami.

Aby rozpocząć prace z Reactem, developerzy najczęściej korzystają od razu z frameworków frontentowych bazujących na React, takich jak Next, Remix, Gatsby czy Expo. Automatyzują one proces konfiguracji i pozwalają skupić się na pisaniu samego kodu. Ludzie odpowiedzialni za dokumentacje stworzyli świetny tutorial pozwalający na teoretyczne i praktyczne poznanie wszystkich podstawowych i zaawansowanych konceptów. Znajdziesz go w dokumentacji Reacta.

W jakich projektach React JS może Ci pomóc?

React to narzędzie niezwykle uniwersalne, sprawdzające się w szerokim zakresie projektów internetowych. Idealnie nadaje się do tworzenia dynamicznych aplikacji SPA (ang. Single Page Application), gdzie użytkownikom oferowana jest płynna i szybka interakcja bez konieczności przeładowywania strony. Z jego pomocą możesz także budować złożone interfejsy użytkownika w aplikacjach webowych, takich jak panele administracyjne czy aplikacje do obsługi klienta, które wymagają częstego aktualizowania danych w czasie rzeczywistym.

Biblioteka React świetnie radzi sobie również w projektowaniu aplikacji mobilnych przy użyciu React Native, co pozwala na ponowne wykorzystanie części kompetencji i kodu, nabytych oraz stworzonych podczas budowania aplikacji webowych w środowisku mobilnym.

Ponadto, wspomniane wcześniej modularność i łatwość integracji z innymi bibliotekami sprawiają, że jest on dobrym wyborem dla projektów wymagających wysokiej skalowalności, takich jak rozwiązania e-commerce czy nawet rozbudowane platformy społecznościowe. Niezależnie od rozmiaru projektu, React zaoferuje Ci wydajność i elastyczność.

Jak łączyć Reacta z innymi językami programowania?

React jako biblioteka frontendowa jest projektowana z myślą o integracji z wieloma różnymi technologiami backendowymi. Oto połączenia, które można zastosować w różnorodnych projektach.

React został zaprojektowany w taki sposób, że można go łączyć z różnymi technologiami backendowymi.


React + Node.js

W tym układzie wykorzystujemy JavaScript zarówno po stronie klienta, jak i serwera, co umożliwia płynne przechodzenie danych i logiki biznesowej między warstwami. Node.js świetnie sprawdza się w obsłudze dużych, skalowalnych aplikacji internetowych, a jego naturalna integracja z Reactem pozwala tworzyć wydajne i nowoczesne SPA.

Dzięki takiemu połączaniu programiści mogą skupić się na pogłębianiu znajomości JavaScriptu bez przełączania kontekstów językowych, co zwiększa efektywność i skraca czas potrzebny na naukę. Można od razu wykorzystać jeden z frameworków backendowych, takich jak Express, aby konfiguracja serwera przebiegła szybciej, a nasza aplikacja była bardziej ustrukturyzowana. Proces instalacji i konfiguracji aplikacji wykorzystującej tę technologię znajduje się w przewodniku o Express.js.

React + Symfony

Integracja Reacta z Symfony to synergia, która łączy interaktywność i nowoczesne podejście do użytkownika z mocnymi fundamentami i wydajnością po stronie serwera. React, stosowany jako frontend, pozwala na budowę komponentów użytkownika, które są nie tylko responsywne i angażujące, ale także mogą być łatwo aktualizowane i zarządzane bez wpływu na całą architekturę strony.

Z drugiej strony Symfony oferuje szereg gotowych mechanizmów, niezbędnych dla solidnej logiki biznesowej i zarządzania danymi aplikacji. Ta integracja umożliwia zatem tworzenie skalowalnych i bezpiecznych aplikacji webowych, które jednocześnie zachwycają użytkownika płynnością i estetyką interfejsów tworzonych dzięki Reactowi. Silnik TWIG stosowany w Symfony posiada paczkę, dzięki której istnieje możliwość renderowania komponentów Reacta bezpośrednio w TWIGu. Szczegółowe informacje na ten temat wraz z przykładami znajdziesz w dokumentacji Symfony UX React.

React + Drupal

Połączenie Reacta z Drupalem to przepis na tworzenie zaawansowanych i interaktywnych stron internetowych. Drupal służy tutaj jako potężne zaplecze do zarządzania treścią, zapewniając niezbędne narzędzia do kategoryzacji i porządkowania. React, wykorzystany jako warstwa prezentacji, pozwala na łatwe tworzenie użytkowych komponentów, które mogą dynamicznie interagować z treściami serwowanymi przez Drupala.

Dzięki temu zespoły deweloperskie mogą efektywnie łączyć zalety sprawdzonego CMS-a z elastycznością oferowaną przez Reacta. Warto nadmienić istnienie modułu Next Drupal, który dostarcza funkcjonalność pomocną w budowaniu aplikacji z użyciem Nexta. Dzięki temu rozwiązaniu umożliwione zostało szybkie stworzenie strony, która jest statyczna i implementuje rewalidacje on-demand. To pozwala z jednej strony na serwowanie strony w bardzo szybki i oszczędny w zasobach sposób. Z drugiej natomiast – upewniamy się, że treści są zawsze aktualne. Sposób łącznia Drupala z Reactem przy użyciu wspomnianego modułu został opisany w praktycznej instrukcji o Next Drupal.

React + Laravel

Integracja Reacta z Laravelem to idealne połączenie dla tworzenia aplikacji webowych. Laravel to solidne i dojrzałe środowisko backendowe, które zapewnia narzędzia do zarządzania bazą danych, autoryzacją użytkowników i routingiem. React, podobnie jak w przypadku Symfony umożliwi budowę dynamicznych i responsywnych komponentów, które efektywnie współdziałają z danymi serwowanymi przez Laravela.

Do połączenia Reacta z Laravelem można użyć starter-kitów dostarczonych przez społeczność tej drugiej technologii. Może to być zarówno Breeze, jak i Jetstream. Dla osób początkujących we frameworku Laravel sugeruje się rozpoczęcie od Breeze, gdyż będzie to najbardziej zautomatyzowana i odporna na błędy droga.

Do stworzenia aplikacji wystarczy użycie komendy php artisan breeze:install, która poprowadzi Cię przez cały proces instalacji i konfiguracji aplikacji. Więcej szczegółów na ten temat przeczytasz w dokumentacji Laravela.

Praktyczne narzędzia do pracy z Reactem

Pracę warto zacząć od pluginu React Developer Tools pozwalającego na inspekcje reactowych komponentów, edycje propsów i state’ów oraz identyfikacje problemów z wydajnością. Dobra konfiguracja środowiska jest również znacząca. Jednym z popularniejszych IDE w świecie Reacta jest darmowe rozwiązanie VSCode. Dzięki szerokiej i aktywnej społeczności, posiada ono wiele pluginów pozwalających na uprzyjemnienie i przyspieszenie programowania. Warto tutaj wymienić wtyczki takie jak GitHub Copilot, czyli wsparcie AI w codziennej pracy, a także plugin Prettier, który upewni się, że formatowanie naszego kodu jest zgodne z przyjętymi standardami.

Co to jest React – podsumowanie

Podsumowując, React to wszechstronna biblioteka JavaScript, która przekształciła sposób tworzenia interaktywnych interfejsów użytkownika. Dzięki swojej modularnej naturze, skoncentrowaniu na komponentach i wszechstronnej społeczności, React stał się fundamentem dla wielu nowoczesnych aplikacji webowych. Jego integracja z innymi frameworkami i technologiami backendowymi, takimi jak Express, Symfony, Drupal czy Laravel, otwiera przed programistami szerokie możliwości tworzenia skalowalnych i wydajnych rozwiązań. Jeśli chcesz, aby Twój projekt również czerpał korzyści z zastosowania Reacta, porozmawiaj z naszym zespołem.

3. Najlepsze praktyki zespołów programistycznych