-

Legacy system - co to jest i dlaczego warto się nim zająć?

Czy znasz pojęcie “legacy system”? Być może korzystasz z jednego z nich, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Niewiele osób wie o tym, że tego rodzaju oprogramowanie może stanowić ryzyko dla ich biznesu. Te przestarzałe systemy technologiczne mogą sprawiać, że Twoja firma zostanie w tyle, narażając Cię na naruszenia bezpieczeństwa i zwiększenie kosztów. W tym artykule omówimy, czym jest legacy system, jakie niesie zagrożenia i dlaczego warto go zmodernizować. 

Co to jest system legacy?

“Legacy system” to termin stosowany do opisania tzw. zastanych systemów informatycznych, których organizacja nadal używa w swojej pracy, mimo że są np. przestarzałe lub niezgodne z aktualnymi standardami kodowania. Są to często systemy oparte na technologiach, które nie są już wspierane lub rozwijane, co stanowi zjawisko znane jako “dług technologiczny”.

Przykładem może być sytuacja, gdy Twoja firma korzysta z wersji 6. (lub w niedalekiej przyszłości również 7.) Drupala, podczas gdy najnowsza wspierana wersja to Drupal 10. Ta różnica w wersjach oznacza, że Twój system nie jest na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami i usprawnieniami. W konsekwencji może to prowadzić do szeregu problemów związanych m.in. z posiadaniem rozpoznanych i niezałatanych dziur bezpieczeństwa, które mogą spowodować potencjalne błędy skutkujące naruszeniem integralności, poufności i dostępności danych.  W rezultacie naraża to organizację na koszty oraz straty wizerunkowe.

Jakie są przykłady systemów legacy?

Przykłady systemów legacy są różne i zależą od specyfiki działalności firmy. Często do tej kategorii zalicza się starsze wersje systemów zarządzania treścią, takie jak wspomniany wcześniej Drupal, a także Joomla i WordPress, których nowsze wersje są już dostępne, ale niewdrożone przez daną organizację. 

System legacy może przyjmować różne formy, np. aplikacji, systemu zarządzania treścią, ERP lub CRM.


To samo dotyczy systemów ERP lub CRM, które zostały dostosowane do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa, ale z czasem stały się przestarzałe. Również specjalistyczne oprogramowanie używane w różnych sektorach przemysłu, takie jak systemy CAD dla inżynierów, mogą stać się legacy, jeśli nie są regularnie aktualizowane.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku aplikacji czy nawet systemu operacyjnego na komputerze, z którymi masz do czynienia jako osoba prywatna. Tego rodzaju oprogramowanie również może przybrać formę systemu legacy, jeśli nie będziesz przeprowadzać bieżących aktualizacji. 

Jako legacy mogą być postrzegane także języki programowania. Za przykład może posłużyć COBOL, czyli język używany nadal w niektórych systemach bankowych i rządowych. Utrzymanie tych aplikacji jest kluczowe dla biznesu, a koszty tego procesu - coraz większe, co jest spowodowane głównie przez brak wykwalifikowanych specjalistów.

Jak rozpoznać, czy masz do czynienia z legacy systemem?

Rozpoznanie, czy pracujesz z systemem legacy, z reguły wcale nie jest trudne. Programista może zauważyć pewne przejawy w kodzie. Takie sygnały mogą obejmować skomplikowany, niezrozumiały kod, który nie jest już utrzymywany lub rozwijany, brak dokumentacji strony czy po prostu użycie starych języków programowania.

Możesz również samodzielnie zweryfikować, czy masz do czynienia z systemem legacy. Wystarczy ustalić, jaką wersję oprogramowania posiadasz. Na przykład, jeśli korzystasz z systemu zarządzania treścią Drupal, możesz odwiedzić stronę statusu Drupala w panelu administracyjnym, aby sprawdzić, czy Twoja wersja jest najnowsza. Podobnie sprawdzenie wersji framework'a, bazy danych lub wersji PHP, których używasz, może pomóc w ocenie, czy jesteś na bieżąco z aktualizacjami technologicznymi.

Jakie zagrożenia niesie za sobą system legacy?

Systemy legacy, mimo że mogą wydawać się niezawodne i dobrze przetestowane, często wiążą się z poważnymi ryzykami, których nie dostrzeżemy na pierwszy rzut oka. Te systemy stworzone np. lata temu, nie są już dzisiaj zgodne z obecnymi standardami technologicznymi, co sprawia, że są narażone na wiele problemów. Zastane oprogramowanie to niższa wydajność biznesu, ale też bezpośrednie zagrożenia dla jego bezpieczeństwa. Co dokładnie grozi Twojej firmie, jeżeli używa takich systemów?

Brak wsparcia technologicznego dla zastanego systemu

Systemy legacy często nie są już wspierane przez swoich twórców. Oznacza to, że w przypadku problemów, błędów czy też luk bezpieczeństwa, może nie być łatwo uzyskać konieczne poprawki czy pomoc. Przejęcie wsparcia oprogramowania generuje dodatkowe koszty, wymaga czasu oraz specjalistów o odpowiednich umiejętnościach.

Trudności w rozwijaniu systemu 

Kiedy firma chce wdrożyć nowe funkcje lub usprawnienia np. na stronie internetowej, może to być trudne lub niemożliwe ze względu na przestarzałe technologie. Stare wersje języków programowania lub systemów zarządzania bazami danych mogą nie być kompatybilne z nowymi narzędziami dla programistów czy ze stosowanymi przez nich rozwiązaniami.

Problemy z oceną kosztów i czasu

Ze względu na często skomplikowaną i niezrozumiałą naturę przestarzałego kodu, ciężko jest oszacować, ile czasu i zasobów będzie potrzebne na jego modyfikację lub naprawę. Sytuacja dotyczy zarówno pracy zespołu programistycznego wewnętrz organizacji, jak i nawiązania potencjalnej współpracy np. z zewnętrzną firmą zajmującą się tworzeniem oprogramowania.

Potencjalne problemy z bezpieczeństwem

Brak wsparcia dla starszych systemów często obejmuje również brak aktualizacji bezpieczeństwa. Może to prowadzić do ekspozycji systemu na ataki hakerskie i wycieki danych, co w konsekwencji prowadzi do strat finansowych oraz wizerunkowych.

Występowanie powtarzalnych błędów

Zastane systemy często generują problemy, które są trudne do rozwiązania ze względu na przestarzały kod czy jego zawiłość, a takie kwestie mają tendencje do powracania. Jeżeli ten sam błąd pojawia się kilka razy, nawet po teoretycznym jego załataniu, może to być sygnał, że system jest legacy i wymaga modernizacji, a nie tylko czasowej próby rozwiązania danego błędu. 

Dlaczego warto zmodernizować system legacy?

Mimo że przeprowadzka z systemu legacy może wydawać się skomplikowana i kosztowna, warto rozważyć taką modernizację, zamiast borykać się z utrzymaniem i próbą rozwijania przestarzałego systemu, przez który Twój biznes może stracić znacznie więcej niż tylko czas i pieniądze. Zmiana na nowoczesne technologie i systemy może przynieść wiele korzyści dla Twojej firmy. Poznaj kilka z nich. 

Modernizacja systemu legacy może przynieść organizacji wiele korzyści, np. wyższą wydajność strony.


Wyższa wydajność strony 

Modernizacja systemu legacy może znacząco poprawić wydajność Twojej strony internetowej. Dzięki ulepszeniu szybkości ładowania witryny, pozycje strony w rankingu wyników wyszukiwania mogą się poprawić, co przełoży się również na szerszą widoczność serwisu dla potencjalnych klientów.

Krótszy czas realizacji zadań programistycznych

Refaktoryzacja kodu, czyli zmiana chaotycznego, niezgodnego ze standardami kodu w czysty kod,  to jednorazowy wydatek, który może się szybko zwrócić. Poprawa kodu i dostosowanie go do dobrych standardów programistycznych w ramach modernizacji systemu legacy sprawi, że przyszłe zadania, takie jak dodawanie nowych funkcji czy naprawa błędów, będą realizowane szybciej i efektywniej.

Czytelna dokumentacja i zrozumienie kodu

Zmodernizowanie przestarzałego kodu idzie w parze ze stworzeniem dla niego dokumentacji, która dokładnie wyjaśnia, co i dlaczego dzieje się w systemie. Zrozumienie systemu pozwala lepiej planować i zarządzać swoim modelem biznesowym poprzez umożliwienie dokładnieszego szacowania złożoności zadań, szybsze wdrażanie nowych pracowników oraz odporności na zmiany kadrowe.

Zabezpieczenie przed krytycznymi błędami

Systemy legacy są często podatne na poważne błędy, które mogą mieć wpływ na kluczowe aspekty biznesu, takie jak np. płatności czy autoryzacja użytkownika. Modernizacja systemu może pomóc zabezpieczyć Twój biznes przed wykorzystaniem znanych luk, co pomaga w zwiększeniu stabilności, bezpieczeństwa systemu oraz integralności Twojej strony lub serwisu internetowego.

Legacy system - podsumowanie

Kontynuowanie pracy na systemie legacy może stwarzać liczne zagrożenia i stawiać przeszkody w rozwoju Twojego biznesu. Mimo początkowych kosztów i poziomu skomplikowania procesu, modernizacja może przynieść korzyści w zakresie poprawy bezpieczeństwa czy usprawnienia zarządzania firmą. Pamiętaj, że inwestycja w aktualizację technologii przekłada się na realizację długoterminowych celów, które usprawiedliwiają początkowe wydatki, gdyż potencjalny zysk jest większy niż koszt utrzymania przestarzałego oprogramowania. Nasz zespół programistów chętnie pomoże Ci we wsparciu Twoich systemów i zaktualizowaniu ich do najnowszej możliwej wersji, np. w przeprowadzeniu migracji do Drupala 10.

2. SEO dla strony internetowej na Drupalu